V piatok 20. marca sa v piešťanskej Nemocnici A. Wintera uskutočnili voľby zástupcov zamestnancov do správnej rady nemocnice. Zúčastnila sa ich približne polovica oprávnených voličov, ktorí svojím hlasovaním potvrdili na miestach svojich doterajších zástupcov, doktora Alana Suchánka a sestru Magdalénu Kovačovičovú.

suchanek-kovacovicova-2[1]

REKLAMA

banner-marec01

Voľby boli v nemocnici vyhlásené vedením minulý týždeň v pondelok a do stredy mali  byť navrhnutí kandidáti. Podľa MUDr. Suchánka mal jeho mandát a mandát sestry Kovačovičovej vypršať v lete budúceho roka. Ministerstvo však bolo podľa našich informácií názoru, že funkčné obdobie plynie od zmeny zákona v roku 2010 a preto vedenie nemocnice usporiadalo nové voľby.

„Volieb členov Správnej rady NAW, n.o. Piešťany sa zúčastnilo 227 voličov. V kategórii “ Lekári“ boli dvaja kandidáti, víťazom sa stal MUDr. Alan Suchánek, lekár chirurgického oddelenia s počtom hlasov 126. V kategórii „Ostatní pracovníci “ boli traja kandidáti, víťazom sa stala Mgr. Magdaléna Kovačovičová (zdrav. sestra) s počtom hlasov 139. Počet oprávnených voličov, ktorí sa mohli volieb zúčastniť bol 444 zamestnancov,“ informovala o výsledkoch riaditeľka nemocnice  Mária Domčeková.

-th-, Ilusr. foto: mp

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972