Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave informovalo, že oddelenie dokladov zostáva aj počas druhého marcového týždňa zatvorené. Občianske preukazy a ďalšie doklady tam nie je z technických príčin možné vybaviť už od 1. marca.

„Polícia upozorňuje, že občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy si občania môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov, teda aj v inom okrese, ako v tom, v ktorom majú trvalé bydlisko . Výnimkou je výmena zahraničného vodičského preukazu za slovenský. V tomto prípade sa žiadatelia musia obrátiť na Okresné riaditeľstvo PZ v okrese, v ktorom majú trvalý pobyt,“ uviedla ešte minulý týždeň Zlatica Antalová, hovorkyňa KR PZ v Trnave.

Zdroj: KR PZ v Trnave

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972