Dňa 8. novembra sa na zasadnutí Seniorského parlamentu /SP/ piešťanská verejnosť dozvedela, že 29. novembra Valné zhromaždenie spoločnosti Letisko Piešťany a.s., bude hlasovať o návrhu na likvidáciu spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., ktoré funguje od roku 1926. Členovia SP podpísali otvorené listy akcionárom spoločnosti Letisko Piešťany. Dôvodom likvidácie letiska v Piešťanoch sú záväzky spoločnosti. Majetok piešťanského letiska je vyčíslený na 22 miliónov eur. Spoločnosť Letisko Piešťany, a. s. vytvorila za posledné roky dlh vo výške viac ako 1,7 milióna eur. Veľkú časť z podielu dlhov, približne 608-tisíc eur, predstavujú nevyplatené odmeny členov dozornej rady a predstavenstva.

graf_akcie

Letisko dĺži členovi dozornej rady JUDr. Petrovi Sopkovi, Prima banke či Advokátskej
kancelárii JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál, a v tejto súvislosti je potrebné upozorniť na zákon č. 300/2005 Zb., § 227 a § 228. V súčasnosti má spoločnosť 31 zamestnancov.

Kvôli aktuálnemu dianiu bol vytvorený petičný výbor Petície 2016, ktorá žiada zachovanie fungovania spoločnosti „Letisko Piešťany, a. s.“ a činností, spojených s prevádzkou tejto spoločnosti.“ S vedením akciovej spoločnosti Letisko Piešťany, teda predsedom predstavenstva a predsedom TTSK Tiborom Mikušom, Remom Cicuttom, ako predsedom Dozornej rady spoločnosti, poslancom MsZ a exprimátorom v rokoch 2002-2014, s Jurajom Štaffom, členom predstavenstva spoločnosti a Františkom Vargom, riaditeľom spoločnosti Letisko Piešťany, sa dňa 16. novembra 2016 stretli zástupcovia petičného výboru. Za občanov to bol Štefan Škulec, predseda SP a osoba na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci, určená petičným výborom, Petr Veverka, poslanec MsZ Piešťany, člen petičného výboru a Tomáš Hudcovič, viceprimátor Piešťan.

Na rokovaní prezentoval predseda TTSK a predseda a.s. letisko Tibor Mikuš aktuálny stav spoločnosti Letiskom Piešťany a.s. a potvrdil ako majoritný akcionár, že 29. novembra VZ spoločnosti preferuje rozhodnutie o jej likvidácii. Zástupcovia občanov trvali na zahájení reálneho ozdravného programu letiska. Zdôraznili, že je potrebné si uvedomiť zodpovednosť voči občanom Slovenskej republiky, ktorých vlastníctvo spravuje vedenie spoločnosti Letisko Piešťany.kollar (1)

Petíciu za zachovanie fungovania spoločnosti Letisko Piešťany podpísalo do štvrtka 17. novembra 1162 ľudí a ďalších 950 ich podporilo v elektronickej podobe. Predseda petičného výboru Štefan Škulec odovzdá petíciu predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi dňa 25.11.2016.

-Petičný výbor-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972