Connect with us

Aktuality

Dokáže mesto zabrániť likvidácii letiska?

Published

on

Letisko Piešťany sa za uplynulých desať rokov dostáva do stále väčšieho prepadu a strata už dosiahla výšku 1,7 milióna eur. Veľkú časť z týchto peňazí, až takmer 600 tisíc eur, tvoria nevyplatené odmeny členov predstavenstva a dozornej rady, ktorí sú tak zároveň najväčšími veriteľmi. Práve vedenie sa rozhodlo rozbehnúť proces likvidácie, ktorá bude znamenať zánik spoločnosti a s veľkou pravdepodobnosťou aj stratu zamestnania 36 zamestnancov a ďalších približne 44 ľudí, ktorí sú naviazaní na činnosť letiska. O likvidácii sa má rozhodovať na valnom zhromaždení 29. novembra. Na Mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany sa včera celý problém preberal z viacerých hľadísk, o názoroch, ktoré odzneli sa dočítate v článku.

msz (22)

V Pripomienkach a dopytoch obyvateľov mesta vystúpili viacerí zástupcovia Seniorského parlamentu Piešťany, ktorí upozornili na záujem občanov o zachovanie letiska. Informácie o ich vystúpení sme vám priniesli včera v samostatnom článku.

„Zamestnancov letiska trápi, ako mohlo dôjsť k takémuto zadlžovaniu. Počas všetkých rokov, keď pán župan bol predsedom predstavenstva ani jeden jediný krát neprišiel na Letisko Piešťany s tým, že by oslovil zamestnancov letiska a povedal aká situácia je v spoločnosti. Minulý týždeň, keď mal prísť pán predseda dozornej rady Remo Cicutto a diskutovať so zamestnancami, pol hodinu predtým zavolal pánovi riaditeľovi Vargovi, že na letisko nepríde. Takže zamestnanci nemali komu klásť otázky a tak ich položili pánovi riaditeľovi, ktorý však nie je v orgánoch spoločnosti a zaoberá sa odbornou stránkou letiska,“ povedala médiám za Základnú organizáciu Integrovaného odborového zväzu Emília Magulová.

Emília Magulová položila otázky Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany, konkrétne poslancovi Removi Cicuttovi, druhému viceprimátorovi Tomášovi Hudcovičovi, respektíve primátorovi Milošovi Tamajkovi.

„Pán poslanec inžinier Remo Cicutto, v roku 2007 ste sa stali členom dozornej rady Letiska Piešťany. V tomto roku boli navýšené odmeny členov orgánov spoločnosti a taktiež počet členov orgánov spoločnosti. Prečo ste nepohli prstom, keď ste videli, že letisko sa neskutočne zadlžuje formou neúmerných odmien členov orgánov spoločnosti, ktoré boli navýšené práve od tohto roku a ktoré v súčasnej dobe sú vyše 600 000 eur ako odznelo na zasadnutí Seniorského parlamentu Piešťany?“ spýtala sa Emília Magulová.

IMG_7617_resize

„Predsedníčkou správnej rady bola pani Machovičová, to si náhodou pamätám a už vtedy boli tie odmeny viac ako 30 000 korún za mesiac a toto spravil zriaďovateľ Ministerstvo dopravy, takéto základné pravidlá a takto tá spoločnosť vznikla. Ja si pamätám, že minimálne raz orgány spoločnosti znižovali a nie, že zvyšovali tieto sadzby. Ako primátor som s tým súhlasil, ale nemal som nič s týmito odmenami, pretože v orgánoch spoločnosti som bol následne od roku 2007 ja a župan Mikuš, ktorý nepobral odmeny a bolo tam Ministerstvo dopravy a úradníci zo strany samosprávneho kraja,“ odpovedal následne Remo Cicutto, ktorý hovoril aj o rokovaniach s leteckou školou a potencionálnymi partnermi letiska.

msz (30)

„16. augusta sme poslali list predstavenstvu, teda najväčšiemu akcionárovi, aby bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, inicioval som ho ja ako minoritný akcionár, ako Mesto Piešťany, kde sa mala riešiť konsolidácia letiska, čiže systém a spôsob záchrany letiska. Mesto Piešťany na vlastné náklady dalo taktiež vypracovať koncepciu, to čo hovoril v bode tri pán Škulec, ktorú vypracoval pán profesor Kazda zo Žilinskej univerzity, kde sú nejaké závery, ktoré hovoria o krokoch, ktoré by sa mali urobiť, aby mohlo dôjsť k záchrane letiska,“ povedal primátor Miloš Tamajka na otázku čo mesto urobilo na záchranu Letiska Piešťany.

Súčasný primátor sa vyjadril aj v tom zmysle, že sám seba nepasuje za odborníka na letecký priemysel a nepotrebuje sedieť v predstavenstve, kde by mali sedieť profesionáli. Podľa jeho názoru by bolo potrebné hľadať kroky na jeho záchranu, pretože priviesť spoločnosť s imaním 24 miliónov k likvidácii kvôli záväzkom vo výške 3-4 milióny a urobiť tento krok bez krízového manažmentu a hľadania iných možností by nebolo správne.

msz (3)

„Dôležité je urobiť reštrukturalizáciu a dať niekomu mandát na obchodovanie. To čo my robíme dnes, robíme ako súkromná firma bez priameho mandátu letiska, čiže je dôležité dať ho niekomu priamo, či už zamestnať obchodníka, ktorý dnes na letisku inak nie je, ale aj nastaviť mantinely, v ktorých sa môže pohybovať a s čím môže narábať. Keď prídem na rokovanie do zahraničia, prvé čo sa ma môj partner opýta bude, čo mu ponúknem a ja mu musím povedať, že nič, lebo neviem, čo mu môžem ponúknuť. Aby som to skrátil, letisko má opodstatnenie, treba urobiť zmeny a môže fungovať. Nebude vám zarábať, to hovorím na rovinu, ale bude si vedieť zarobiť na seba a na svoje prevádzkové náklady,“ vyjadril sa Michal Toma zo spoločnosti Anius, ktorá pôsobí na Letisku Piešťany.

Podľa vyjadrenia Michala Tomu zabezpečila spoločnosť Anius rokovania s najväčšou cestovnou kanceláriou na izraelskom trhu cestovkou Diesenhaus-BTC, ale aj kúpeľmi Piešťany, Trenčianske Teplice, Rajecké Teplice a Turčianske Teplice. Izraelská cestovná kancelária na základe ponuky prejavila záujem pravidelne lietať do Piešťan. Z dohody však nakoniec nič nebolo.

msz (27)„Hovorím o predmete valného zhromaždenia (likvidácia letiska, pozn. red.), ktoré tu je. Už dnes je zvolané valné zhromaždenie na túto tému, samozrejme môžeme rozšíriť program valného zhromaždenia v zákonnej lehote, ale to už ste mohli urobiť vy. Ja iba teraz hovorím o valnom zhromaždení. Skutočne dajme vedeniu mesta alebo niekomu mandát na smerovanie toho, čo urobiť. Ja plne súhlasím s uzneseniami, ktoré vznikli na Mestskej rade, sú to dobré uznesenia, nemám s nimi žiadny problém, tieto určite podporím, ale povedzme si aj čo ďalej,“ povedal poslanec Mestského zastupiteľstva a predseda Dozornej rady Letiska Piešťany Remo Cicutto, ktorý sa následne vyjadril, že za likvidátora spoločnosti Letisko Piešťany bol vybratý advokát Alexander Floriš.

msz (21)„Takže, aby nám bolo jasné, pán Cicutto to teraz povedal, za likvidátora je navrhnutý pán Floriš, ktorý je partnerom spoločnosti Sopko, Floriš, Spál, ktorá v súčasnosti poskytuje právne služby letisku. A je to teda partner pána Sopka, ktorý je členom dozornej rady a ktorému Letisko Piešťany dlží peniaze ako fyzickej osobe. Vám sa to zdá normálne?“ vyjadril sa druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič.

Letisko podľa dostupných informácií dlží členovi dozornej rady Petrovi Sopkovi ako fyzickej osobe finančné prostriedky v celkovej hodnote presahujúcej 300-tisíc eur. Prima banke dlží spoločnosť približne 200-tisíc, ale dlh má aj voči zamestnancom a ďalším veriteľom, medzi nimi aj spomínananej Advokátskej kancelárii JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál za právne služby, spolu vo výške cez 100-tisíc eur.

msz (16)

Michal Hynek povedal na margo Letiska Piešťany aj tvrdšie slová, neskôr však svoju rétoriku zmiernil a vyzval predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, aby spravil všetko pre zachovanie spoločnosti.

„Ja by som touto cestou chcel aj vyzvať predsedu Trnavského samosprávneho kraja pána Tibora Mikuša, aby spravil všetko pre záchranu spoločnosti Letisko Piešťany, aby svojím rozhodnutím neškodil obyvateľom mesta Piešťany a obyvateľom Trnavského samosprávneho kraja a aby spravil všetko pre to, aby sa spoločnosť zachovala a vstúpila buď do reštrukturalizácie alebo určitej formy konsolidácie a dostala sa do zdravého režimu a fungovala aj ďalej,“ povedal viceprimátor Michal Hynek.

-lt/Zdroj: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany/Foto: vv-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články