Ľady sa konečne pohli… Tak pre začiatok leta trochu nezvyčajne si dovolím nazvať dobrú, ba výbornú správu pre uzívateľov záhradiek v našej záhradkovej osade pod haťou v Drahovciach! Približne 6,5 roka od podania našej žiadosti o vysporiadanie pozemkov v záhradkárskej osade obvodný pozemkový úrad v prebiehajúcom konaní schválil „úvodné podklady“ k procesu vysporiadania pôdy v našej záhradkárskej osade.dsc_0381[1]

Prečo výborná správa? V skutočnosti tým pozemkový úrad po tak dlhom čase uznal, že my záhradkári – členovia ZO SZZ Sĺňava-hať Drahovce, sme pri podávaní žiadosti pred Vianocami 2008 splnili všetky požadované kritériá, ktoré v tom čase vyžadoval zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v záhradkovýchn osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim. Úrad v podstate uznal, že geometrický plán predložený vtedy ZO SZZ Sĺňava – hať Drahovce tvoriaci „záhradkársku časť“ úvodných podkladov sú v poriadku a proces konania mohol začať.

Druhú časť úvodných podkladov tvorí register pôvodného stavu…, ktorý bol vypracovaný na žiadosť pozemkového úradu k 31.12.2014. Vážne nedostatky v dokumente napadli aj niekoľkí pôvodní vlastníci pozemkov v našej záhradkovej osade. Moje námietky k registru… , ktoré som podal na pozemkový úrad po zahájení konania k vysporiadaniu záhrad (11.3.2015), som verejne prezentoval na aprílovom zhromaždení občanov – záhradkárov na sídlisku Juh v Piešťanoch, ako aj na výročnej schôdzi členov našej ZO SZZ.

Pýtate sa, že prečo konanie začalo až teraz, po toľkých rokoch, ak sme my záhradkári splnili potrebné kritériá a podali všetko, čo obvodný pozemkový úrad potreboval? Na túto otázku nám môžu odpovedať iba kompetentní úradníci. Pravdou je, že našu žiadosť sme podávali na obvodný pozemkový úrad so sídlom v Trnave a v uplynulom období sa v súvislosti s reorganizáciou štátnej správy úrad presťahoval do Piešťan. Prirodzene tým prebral kompetencie a všetky nedoriešené žiadosti predchádzajúceho úradu. Že by to boli „povinné“ straty pri sťahovaní? Nebudem o tom polemizovať, dôležité a výborné je, že sa to konečne začalo riešiť a prekážky vo vysporiadaní nie sú na strane záhradkárov…

Oznámenie, že pozemkový úrad pred pár dňami schválil „úvodné podklady“ som si prečítal na vývesnej tabuli v našej osade teraz cez víkend. Bolo to pre mňa trochu prekvapenie, lebo som čakal neskoršiu reakciu pozemkového úradu, najmä po podaní námietok niekoľkých pôvodných vlastníkov pozemkov v našej osade voči úvodným podkladom… Prekvapil ma aj sprievodný dodatok dopísaný niekým z členov výboru našej ZO SZZ, aby sa záhradkári nezúčastňovali žiadnych verejných zhromaždení na danú tému, podobne ako v apríli po začatí konania vo veci… Kto by také zhromaždenie chcel organizovať?

Medzičasom som už aj ja ako záhradkár podal na pozemkový úrad odvolanie proti jeho zamietavému rozhodnutiu k mojim námietkam k úvodným podkladom, presnejšie voči registru pôvodného stavu, ktoré mi bolo doručené 15.6.2015.

Informácie o reakcii nadriadeného orgánu (vo vzťahu k obvodnému pozemkovému úradu) na moje odvolanie voči rozhodnutiu o zamietnutí mojich námietok nájdete čoskoro po jej doručení aj na webovej stránke Nezávislej občianskej iniciatívy, založenej dňa 1.6.2015 www.NOI-Piestany.sk.
Peter Zemánek Ilustr. foto: arch

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972