Dnes si pripomíname 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v Kostole sv. Cyrila a Metoda slávnostné zasvetenie Panne Márii, ktoré bude zakončené procesiou do Kaplnky Božského srdca Ježišovho.

Spomienka na toto jubileum začala Fatimskou nocou detí, ktorá sa konala z piatka na sobotu v kostole sv. Štefana.

Program v sobotu 13. mája pozostáva z modlitby sv. ruženca, ktorá v Kostole sv. Cyrila a Metoda začne o 15:30 h. Nasledovať svätá omša ku cti Panny Márie o 16:15 h, pričom na jej záver sa účastníci pomodlia modlitbu zasvätenia Panne Márii. Aktivity vyvrcholia procesiou so sochou Panny Márie Fatimskej z kostola do Kaplnky Božského srdca Ježišovho.

Pred sto rokmi sa neďaleko malého portugalského mestečka Fatima v údolí Cova da Iria trom deťom – 10-ročnej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte – od 13. mája do  13. októbra, pravidelne raz mesačne zjavovala Panna Mária. V tomto období vrcholila prvá svetová vojna. Na viacerých miestach Európy boli hladomory a vzbury. V cárskom Rusku sa dostali k moci boľševickí revolucionári a následne vznikol ateistický Sovietsky zväz.  Panna Mária v zjaveniach naliehavo žiadala, aby sa všetci polepšili, lebo ak neprestanú hriechmi urážať Boha a robiť si navzájom zle, príde iná vojna, horšia ako táto prebiehajúca. Posolstvo Matky Božej Fatimskej je plné materinskej lásky. Ukazuje ľudstvu cestu, ako kráčať k svätosti. Iba pokánie je jedinou cestou k morálnej náprave. Pápež Pavol VI. v závere tretieho zasadania Druhého vatikánskeho koncilu (dňa 21. novembra 1964) zveril ľudstvo Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zároveň vyhlásil Pannu Máriu za „Matku Cirkvi“.

-th- Zdroj: TK KBS Ilustr. foto: Z. Šimková

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972