Dnes na poludnie sa nezľaknite

Dnes na poludnie sa nezľaknite

12. júna 2015 Off Od PNky.sk

V roku 2015 sa v Piešťanoch uskutočnia dve hlasité skúšky varovacieho systému obyvateľstva. Prvým termínom je piatok 12. jún, druhým 11. december, oba razy na pravé poludnie. Akustické preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén.

DSC_0551U moderných elektronických sirén, ktoré sú nainštalované na území mesta Piešťany, sa akustická skúška vykonáva len dva krát ročne. V ostatných mesiacoch sa vykonáva skúška tichá.

Keď zaznie siréna mimo doby pravidelného preskúšania:
hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo iným hromadným informačným prostriedkom.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti zachovajte pokoj a s rozvahou očakávajte pokyny orgánov štátnej správy, resp. samosprávy. Obyvatelia sa včas dozvedia informácie o mimoriadnej udalosti a o opatreniach potrebných na ochranu osôb, zvierat a vecí v zmysle platnej legislatívy a spracovanej dokumentácie MsÚ Piešťany.

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú nasledovné:
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
c) „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Hovorená informácia obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji ohrozenia,
c) údaje o druhu ohrozenia,
d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,
e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

Čo urobiť keď zaznie siréna mimo doby pravidelného preskúšania
1. okamžite sa ukryte
2. zatvorte okná a dvere
3. zapnite rádio alebo televíziu

Zdroj: www.piestany.sk