Podľa schváleného harmonogramu rokovaní sa mala na pôde mestského úradu stretnúť Mestská rada mesta Piešťany. Vedenie mesta však rozhodlo o zmene termínu, ktorý sa posunul o dva týždne. Pre túto zmenu sa rovnako posúva rokovanie mestského zastupiteľstva.

„Na základe rozhodnutia vedenia Mesta Piešťany sa menia termíny rokovania Mestskej rady mesta Piešťany a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Mestská rada mesta Piešťany bude rokovať  v pondelok 1. apríla 2019. Pôvodný termín rokovania, 18. 3. 2019,  sa ruší. Mestské zastupiteľstva mesta Piešťany bude zasadať vo štvrtok 11. apríla 2019. Pôvodný termín  rokovania, 28. 3. 2019, sa ruší,“ zverejnil na svojej webstránke správu piešťanský mestský úrad.

Dôvody, pre ktoré sa rokovanie posúva zverejnené neboli. Do 6. marca mali zasadnúť komisie MsZ, ktoré prerokúvali materiály pripravované pre rokovanie rady a zastupiteľstva. Na ich rokovanie bolo zo strany úradu predložených šesť materiálov, čo je výrazne menej ako býva zvykom. Dôvodom je teda pravdepodobne príprava ďalších materiálov, ktoré by však mali komisie taktiež prerokovať.

-th- Ilustr. foto: -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972