Connect with us

Aktuality

Diskusia o Bytovom podniku Piešťany vrela na zastupiteľstve dve hodiny

Published

on

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v  roku 2017 zvolal do priestorov Mestského úradu primátor Miloš Tamajka na štvrtok 12. januára, pričom hlavným bodom mala byť voľba hlavného kontrolóra. Rozsiahla diskusia poslancov s vedením mesta sa však rozvinula až v bode s názvom „Rôzne“, kde poslanci otvorili tému situácie na Bytovom podniku Piešťany (BPP). Poslanci v závere emotívneho rokovania schválili  návrh uznesenia, podľa ktorého má o niektorých veciach v BPP rozhodnúť najskôr mestské zastupiteľstvo a až potom ich môže schváliť valné zhromaždenie. Rovnako odporúčajú vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa spoločnosti do jedného mesiaca. Primátor sa už s predstihom vyjadril, že uznesenie o vstupe zastupiteľstva do kompetencií valného zhromaždenia nepodpíše, nakoľko ho považuje za protizákonné. 

Adam Trajan

„Čo sa týka stanov, je zákon a potom je zákon vyššej právnej sily a to je Obchodný zákonník. Dokonca materiál, ktorý vydalo Transparency International, o ktorý ty si sa už niekoľkokrát opierala, jasne konštatuje a hovorí o mestských podnikoch a eseročkách a citujem: „Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V prípade 100 percentných mestských firiem je valným zhromaždením štatutár mesta, čiže primátor.“ Odpoveď jednoznačná, presne to, čo povedalo NKÚ. Držia sa zákona. Ideš dávať návrhy na uznesenia, a to sú ďalšie protizákonné veci, upozorňujem ťa. Ja ich nepodpíšem,“ povedal vo svojom príhovore na návrh uznesenia Ivety Babičovej primátor Miloš Tamajka.zastupiteľstvo MSZ 7. apríla (15)

Približne dvojhodinová diskusia, ktorá vznikla na základe návrhu uznesenia predloženého poslankyňou Ivetou Babičovou, sa niesla nielen v rovine faktov, ale vo vyjadreniach zaznievali aj emócie a upozornenia na možné porušenia zákona. Viacerí poslanci, medzi nimi aj Eliška Gocká, Adriana Drahovská a Martin Cifra, upozornili primátora, že nevidia ako problém, že odvolal konateľku Bytového podniku Piešťany, ale spôsob, akým to urobil.

„Zákony sú navzájom v takzvanej subsidiarite (rešpektujú sa pozn. redakcia) a ja tento právny názor akceptujem spolu s tými, ktorí mi pomáhali. Určite vidíš, že toto celé nemám zo svojej hlavy, takže jednoducho s týmito právnymi kapacitami sme iného právneho názoru a keď je viac právnych názorov, tak samozrejme o tom bude rozhodovať aj súd. Chceme zamedziť tomu, aby teba ako jedno-osobové valné zhromaždenie nejak náhodou nenapadlo (krátené)… nakladať s majetkom spoločnosti, ktorá patrí všetkým občanom tohto mesta. A to sú zrekonštruované kotolne a rozvody tepla v meste Piešťany,“ povedala Iveta Babičová.zastupiteľstvo MSZ 7. apríla (20)

Valné zhromaždenie, ktoré podľa stanov spoločnosti tvorili v prípade Bytového podniku Piešťany mestskí poslanci zobralo na vedomie výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného orgánu na svojom zasadnutí 28. mája 2015. Návrh na odsúhlasenie zmeny stanov tak podľa nálezu NKÚ, aby valným zhromaždením nebolo MsZ, ale štatutár mesta, však neschválilo. Podľa vyjadrenia Ivety Babičovej a ďalších poslancov odvolaná konateľka Eva Kolláriková nemohla porušiť uznesenie valného zhromaždenia a jej odvolanie na základe jej nečinnosti v súvislosti s kontrolou NKÚ považujú za pochybné.

Podľa bývalého primátora a poslanca mestského zastupiteľstva Rema Cicutta už dávnejšie vedeli, že valným zhromaždeným by mal byť štatutár, avšak po skúsenostiach so spoločnosťou Dospra koncom 90. rokov, sa tento stav toleroval, dokým ho niekto nenapadne. BPP spravuje majetok, ktorý je vo vlastníctve mesta, ale disponuje aj vlastným majetkom približne v hodnote 2 300 000 eur. Rozhoduje o ňom konateľ spoločnosti a valné zhromaždenie, pričom v tomto majetku sú napríklad kotolne. Na záver svojho príhovoru požiadal o väčšiu transparentnosť a otvorenosť.

Na zastupiteľstve odznelo z úst poslancov E. Gockej, I. Babičovej, či M. Urbánka, že Bytový podnik je jedným z najlepšie fungujúcich, a že s ním vládne spokojnosť občanov. Oponoval im T. Hudcovič, podľa ktorého ak poslanci dobre čítali výročnú správu, iste si všimli, že BPP zaznamenáva pokles bytov, ktoré má v správe a toto sa nedeje bezdôvodne.

Zastupiteľstvo 26 (3)

„Mohol si si ušanovať jeden taký menší nepríjemný bod, aspoň u mňa. Ak by som sa to bol včas dozvedel v rámci nejakej slušnej komunikácie, tak ti môžem garantovať, že by som bol odstúpil, pretože už som nechcel participovať na týchto metódach, o ktorých hovorila Eliška Gocká. Tu vieme akceptovať mnoho vecí, teda aké sú statusy valného zhromaždenia, postavenie primátora a nech sú akékoľvek právne názory, ale neviem akceptovať to, aké metódy boli použité. To ma mrzí, že doteraz sme si vedeli vždy nájsť k sebe akú takú reč a teraz bolo informačné ticho. Toto mňa osobne mrzí vo vzťahu nás dvoch. Čo sa týka Bytového podniku a rôznych podozrení, respektíve toho aké sú pohnútky, motivácie, prečo tak narýchlo – čas ukáže,“ povedal poslanec Martin Cifra o svojom odvolaní z dozornej rady Bytového podniku Piešťany, o ktorom sa dozvedel z médií.

Poslanci v závere takmer dvojhodinovej diskusie odhlasovali návrh uznesenia, ktoré dáva primátorovi mandát rozhodovať v otázkach riadenia Bytového podniku Piešťany až na základe uznesení Metského zastupiteľstva. Tie sa týkajú napríklad prípadov schvaľovania zakladacej listiny a stanov spoločnosti, ako aj ich zmien, schvaľovania účtovnej závierky a rozdelenia zisku i úhrady strát, rozhodovania o zvýšení a znížení základného imania, rozhodovania o peňažných a nepeňažných vkladoch i vymenovávania členov dozornej rady a ich odmien a niekoľkých ďalších bodov. Návrh podporilo 15 poslancov. Už počas rokovania viceprimátor Michal Hynek citoval dve rozhodnutia krajských súdov v Nitre a Prešove, podľa ktorých je takýto postup protizákonný, je teda zrejmé, že primátor takéto uznesenia ako avizoval aj na rokovaní MsZ nepodpíše. Preto bude musieť zasadnúť do desiatich dní mestská rada, aby túto vec prerokovala. Primátorove veto môžu poslanci prelomiť ak uznesenia znovu odhlasujú na rokovaní MsZ.

-lt- Foto: -archív-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články