Deti zo ZŠ M. R. Štefánika budú mať prázdniny o týždeň dlhšie. Môže za to výmena okien, ktorú na škole začali len týždeň pred koncom prázdnin.

Riaditeľ Kamil Moravčík vyhlásil pre žiakov podľa zverejneného dokumentu riaditeľské voľno už 10. augusta. Už vtedy bolo vzhľadom na procesy jasné, že práce na výmene okien budú prebiehať aj v prvý septembrový týždeň. Počas prvého septembrového týždňa nebude v prevádzke ani  školský klub detí a ani výdajná školská kuchyňa. Slávnostné otvorenie školského roka sa na tejto piešťanskej škole uskutoční v pondelok  11. septembra 2017.

Na škole sa plánovala čiastočná výmena okien, podobne ako vlani. Pri zmene rozpočtu na MsZ 20. júna bola však rozpočtová položka navýšená, takže bolo možné vymeniť všetky zostávajúce okná. Na margo posunu začiatku školského roka sa pre TV Markíza, ktorá o tejto situácii informovala vo svojej reportáži, sa vyjadrila aj hovorkyňa piešťanskej radnice Eva Bereczová: „Proces verejného obstarávania a výberu nového dodávateľa chvíľočku u nás trval, takže preto sa posunulo otvorenie začiatku nového školského roka.“

-th- Video: TV Markíza

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972