Deti v Úsmeve navštívil Mikuláš už v predstihu

Deti v Úsmeve navštívil Mikuláš už v predstihu

4. decembra 2015 Off Od PNky.sk

Včera opäť raz priestory Materského centra Úsmev v Piešťanoch potrebovali prifúknuť. Severný vietor totiž ako každý rok začiatkom decembra privial do nášho centra svätého Mikuláša so svojím veselým sprievodom. A kde sa objaví táto partia, nechýba šťastný smiech, zábava ale i nemá otázka… poslúchal som, dostanem sladký balíček?

IMG_9211_wPodľa všetkého deti z Materského centra Úsmev musia byť poslušné, všetky dostali sladkú odmenu za svoje správanie počas roka. A aby neprišli k svojim balíčkom len tak ľahko, pri vianočnom stromčeku Mikuláškovi tí čo vedeli niečo milé zaspievali či zarecitovali. Potom pár foto s ním a jeho anjelikom na pamiatku, nech je na čo spomínať. Kto by sa už nechcel zvečniť s Mikulášom a krásnym anjelom. Je len na chválu detí, že ani jedno nedostalo uhlie od čerta, ani jedno jediné nezobral do mecha zo sebou preč. Skôr aj on musel uznať, že naše deti poslúchajú a tak ich odmenil s čertovsky dobrým Cappy Junior.

Vianočná atmosféra premohla všetkých, dobrý teplý čaj a punč len podčiarkli čaro chvíle. Deti porozbalovali narýchlo balíčky, niečoho sa napili a išli sa blázniť so svojími kamarátmi či spolu s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Krik a smiech ešte dlho bude znieť priestormi Materského centra, a po malých občasných slzičkách zo strachu z čerta nezostalo ani pamiatky. I keď možno občas rodičia vytiahnu opäť raz čerta, keď budú šarvanci príliš roztopašní a zabudnú na svoje povinnosti. Ale tak to už chodí.

IMG_9197_wMaterské centrum Úsmev zase raz ukázalo, že dobrá akcia sa dá urobiť pri minimálnych nákladoch. Stačí len elán a entuziazmus, chuť urobiť pre iných viac ako robí okolie. Preto vďaka patrí Martinovi Cifrovi, ktorý je akýmsi dlhoročným tútorom Mikulášov v Materskom centre. Rovnako vďaka patrí i firme Coca Cola, ktorá cez svoj grantový program sprevádza naše akcie celý tento rok. Môžeme len dúfať, že tieto príklady strhnú zo sebou aj iných jednotlivcov a firmy. Poďakovanie je aj všetkým zúčastnením, pretože Materské centrum skôr vyzeralo ako Centrum pre rodinu, je totiž milé a príjemné vidieť celé rodiny, oteckov i starých rodičov v našich priestoroch. A bolo by nádherné, ak by to pokračovalo v takej skladbe i naďalej. Deti a starostlivosť o ne nie je len záležitosťou matiek.

IMG_9169_wIMG_9184_wIMG_9200_wIMG_9170_wIMG_9202_wIMG_9223_wIMG_9228_wIMG_9217_wIMG_9255_wIMG_9265_wIMG_9231_wIMG_9279_wIMG_9269_wIMG_9283_wIMG_9293_wIMG_9295_w

-jm- Foto: MC Úsmev