Dňa 24. mája 2017 od 9,00 hod do 11,30 hodiny sa konal 2. ročník dopravnej súťaže s Mestskou políciou v Piešťanoch s názvom „Predškoláčik – dopraváčik“ o cenu primátora Mesta Piešťany. Súťaž sa konala v priestoroch MŠ na Detvianskej ulici, kde sa nachádza prenosné dopravné ihrisko MsP Piešťany.

Deti zabojovali o umiestnenie na viacerých stanoviskách, jedným z nich bola jazda zručnosti so zvládnutím semafórov, základného dopravného značenia a zručnosť v jazde medzi kuželkami. Ďalšie stanoviská slúžili na zvládanie dopravných testov, ktoré sú určené deťom predškolského veku. Celý program súťaže sprevádzali ukážky výcviku psa z Kynologického klubu Bodona Piešťany, ukážky práce príslušníkov HaZZ z Piešťan, z Mestskej polície v Piešťanoch a príslušníkov PZ SR z OO PZ v Piešťanoch. Na záver sa vyhodnocovali najlepší jednotlivci i družstvá.

Materské školy skončili nasledovne:
Kategória jednotlivcov
1. miesto Júlia Kusendová z MŠ na Valovej ulici
2. miesto Nella Pobjecká z MŠ na Považskej ulici
3. miesto Patrícia Gono z MŠ na Valovej ulici

Kategória družstiev
1. miesto MŠ na Valovej ul.
2. miesto MŠ na Považskej ul.
3. miesto MŠ na Detvianskej ul.

Súťaže sa zúčastnili i MŠ na ul. 8. mája 4, MŠ na ul. 8. mája 2, , MŠ na ul. Scherera. Ostatné škôlky účasť nepotvrdili. MŠ na ul. Dubčeka sa síce prihlásila do súťaže, ale žiaľ pre nečakané problémy so zabezpečením pedagogického dozoru sa nemohli zúčastniť. Tešíme sa na budúcoročný 3. ročník súťaže a pripravujeme novinky do súťaží. Tento rok si deti zajazdili na úplne nových kolobežkách, zakúpených z grantu MV SR s názvom Športom, hrami, besedami zvádzame boj s rizikami“ („Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“).
-Mestská polícia Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972