Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany na školský rok 2018/2019 sa uskutoční koncom apríla. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1. septembru 2018 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.


Presný termín zápisu je od 23.04.2018 do 25.04.2018 v čase od 10,00 do 16,30 hod.
Zápisy sa uskutočnia v jednotlivých zariadeniach:

MATERSKÁ ŠKOLA STANIČNA 2, PIEŠŤANY

Elokované pracovisko. Zavretý kút 6, Piešťany

Elokované pracovisko, Holubyho 15, Piešťany

 

MATERSKÁ ŠKOLA RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY

Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany

 

MATERSKÁ ŠKOLA VALOVÁ 40, PIEŠŤANY

Elokované pracovisko, Považská 1, Piešťany

Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany

 

MATERSKÁ ŠKOLA 8. MÁJA 2, PIEŠŤANY

Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany

 

MATERSKÁ ŠKOLA E. F. SCHERERA 40, PIEŠŤANY

Na jednotlivých materských školách sú spolu s miestom a termínom zverejnené aj podmienky prijímania detí do materskej školy, ktoré boli prerokované s pedagogickou radou školy.

Potrebné tlačivá nájdete tu.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972