V obci Banka finišujú s výstavbou materskej školy, odborných učební, kuchyne a telocvične v areáli obecnej základnej školy. V nasledujúcich dňoch ich čaká kolaudácia, tak aby deti mohli od septembra začať naplno využívať nové priestory. Obec do výstavby investovala takmer 1,4 milióna z vlastných zdrojov.

S výstavbou komplexu telocvične, šatní, odborných učební, materskej školy, kuchyne a jedálne sa začalo vlani v apríli. Víťazom verejného obstarávania a dodávateľom sa stala spoločnosť Combin Banská Štiavnica, s. r. o.

Podľa obecných novín Bananský hlásnik s myšlienkou výstavby komplexu v areáli základnej školy sa začala obec zaoberať koncom roku 2015. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vtedy dalo obciam trojročné prekleňovacie obdobie na to,
aby v školách, ktoré spadajú do ich pôsobnosti, dobudovali odborné učebne a telocvične. V opačnom prípade by základným školám vrátane tej bananskej hrozil zánik.

Obec sa snažila získať na realizáciu tento investície externé zdroje, avšak neúspešne. Do projektu sa tak pustila  z vlastných zdrojov. 

Pred samotnou stavbou musel investor nechať zbúrať  budovu školského klubu detí, ktorá bola prekážkou pri výstavbe. Montovaná telocvičňa má rozmery 10×20 m a jej súčasťou je ďalší objekt, kde sa  na prízemí nachádzajú dievčenské a chlapčenské šatne, toalety,  sprchy a sklad náradia. Na poschodí sú  tri odborné učebne.

Tretí objekt, ktorý v rámci projektu dodávateľ pre investora zrealizoval, pozostáva z kuchyne vrátane chladeného, suchého skladu a dvoch ďalších skladov, jedálne, kancelárie materskej školy, šatne pre škôlkarov a technickej miestnosti s ústredným kúrením. Na
poschodí sú priestory materskej školy so sociálnymi zariadeniami a kuchynkou. 

-red- Zdroj: Bananský hlásnik a FB Obec Banka Foto: Bananský hlásnik / -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972