Konať dobré skutky sa rozhodli pred sviatkom sv. Mikuláša študenti piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina a  žiaci Základnej školy Brezová. Vo svojich školách zorganizovali zbierku Daruj sladkosť.

Deti zbierali sladkosti vopred. Niektoré odovzdali na dobrú vec i svoje jediné sladkosti, ktoré mali na desiatu, čo bolo dojemné a pekné gesto. I aktivita inšpirovala aj žiakov gymnázia v Novom Meste nad Váhom, ktorí zorganizovali podobnú zbierku.

Vyzbierané sladkosti potom v piatok 6. decembra odovzdali v „detskom domove“ a v azylovom dome Domum. Do akcie sa zapojilo veľa detí a výsledok dopadol nad očakávania. Deti prejavili dobré srdcia, solidaritu i zodpovednosť pri príprave celej minizbierky avšak s hlbokým podtónom. Okrem odovzdania sladkostí strávili s malými kamarátmi spoločný čas, pri ktorom sa zahrali napríklad spoločenské hry.

-ref- Foto: -op- 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972