V piatok 5. júna sa deti z piešťanských materských škôl môžu tešiť na zaujímavé podujatie. Na parkovisku pred futbalovým štadiónom budú súťažiť o najlepšieho Predškoláčika – Dopraváčika. Podujatie realizuje MŠ Valová – elokované pracovisko Detvianska vrámci projektu „Sebaisté dieťa v doprave“ v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany.MG_7241[1]

Súťaž pozostávajúca z teoretickej a praktickej časti bude prebiehať po 3-členných družstvách, teda každá materská škola môže vyslať tri deti predškolského veku. Ostatné deti sa môžu zúčastniť ako diváci a je pre nich pripravený program so statickými ukážkami integrovaného záchranného systému – OO PZ v Piešťanoch, príslušníkov MsP Piešťany a hasičov z OR HaZZ v Piešťanoch.

Teoretická časť sa bude hodnotiť na troch stanovištiach, kde budú deti za asistencie príslušníkov MsP vyfarbovať a označovať jednotlivé listy testov, bude sa merať rýchlosť vyriešenej úlohy a jej správnosť. Okruhy sa zameriavajú na témy správnosť prechádzania cez cestu a dopravné značky.

Praktická časť sa uskutoční na prenosnom dopravnom ihrisku a je zameraná na tieto témy ako poznám dopravné značky v cestnej premávke, bezpečné správanie na cestách, priechod pre chodcov, ale deti budú taktiež jazdiť na bicykli vo vyznačenom priestore s použitím dopravného značenia.

Víťaz získa cenu náčelníka MsP Piešťany.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972