V nedeľu 7. júla sa brehoch Váhu pri Sĺňave a v Ratnovskej zátoke uskutočnil 1. ročník Black Swans Triatlonu. Zúčastnili sa ho dve stovky pretekárov, ktorí boli podľa organizátorov s pretekmi spokojní. Nespokojní boli rybári a ochrancovia prírody. Tí volali políciu pre parkovanie desiatok automobilov na berme Váhu v Chránenom vtáčom území a v Chránenom areáli Sĺňava  so 4. stupňom ochrany.

Chránené vtáčie územie bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2008. Jeho plocha siaha od Krajinského mosta až do meandrov rieky pod haťou vodnej nádrže. Niektoré miesta ako Vtáčí ostrov, či výsadba sú úplne neprístupné. V celom území platí podľa Štátnej ochrany prírody štvrtý stupeň ochrany. Berma Váhu na strane obce Banka je zabezpečená závorami, tak aby nebol na ňu možný prístup autom. V nedeľu počas triatlonových pretekov, ale bola plná áut. Súhlas a výnimku na to žiaden orgán nedal. Situáciu rieši polícia.

Podľa vyjadrenia piešťanskej rybárskej stáže ju kontaktovali v nedeľu 7. júla ráno ochranári prírody s otázkou, či majú rybári majú nejakú akciu, keď v časti pod hotelmi na vodnej nádrži Sĺňava sú zaparkované autá.  Odpoveď bola nie. Rybárska stráž si splnila zákonnú povinnosť, preverila situáciu a kontaktovala políciu. 

„Polícia v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Zatiaľ neznámy páchateľ umožnil vjazd motorových vozidiel na hrádzu vodnej nádrže Sĺňava, v časti Ratnovská zátoka. Polícia vykonala obhliadku miesta činu a udalosť zadokumentovala. Za takýto skutok je možné uložiť odňatie slobody na jeden rok,“ uviedla Martina Kredatusová, hovorkyňa KR PZ v Trnave.

Za organizačný tým triatlonových pretekov sa vyjadrila Jana Beňačková. „Parkovanie účastníkov Black Swans Triatlonu, dňa 7.7. sme riešili priebežne, mali parkovať okolo Ratnovskej zátoky. Pre enormný záujem pretekárov zo Slovenska, Čiech aj Rakúska, vrátane štartujúcich známych tvárí Slovenska ako futbalistu a súčasného úspešného triatlonistu Filipa Šeba, či Michala Bučeka, držiteľa najvyššieho medzinárodného ocenenia fair play, sme operatívne v deň pretekov využili otvorenú rampu a časť vozidiel sme poslali zo strany Mobiliera. Keď sme boli upozornení rybárskou strážou, pretekárov a návštevníkov pretekov sme presmerovali parkovať inde,“ povedala.

Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka obdržali na SVP pred konaním akcie žiadosť prevádzkovateľa vodnolyžiarskeho areálu, kde sa časť triatlonových pretekov konala a kde bola taktiež následná párty. „Žiadal o povolenie parkovania v deň konania akcie (7.7.2019), pričom Slovenský vodohospodársky podnik vydal nesúhlasné stanovisko k parkovaniu vozidiel s odvolaním sa na zákon o vodách,“ uviedol hovorca. 

V nedeľu dopoludnia bola na facebookovej stránke Bearded Brother Wake Soul, zverejnená mapka, ktorá napriek nesúhlasu SVP navigovala návštevníkov, aby parkovali na brehu Váhu.

 

Vstup na bermu Váhu chránia zo všetkých smerov rampy vybavené zámkami. Tie zamedzujú vstupu vozidiel do chráneného vtáčieho územia. V deň preteku boli podľa organizátorov otvorené. „O parkovaní v predmetnej lokalite (na berme) a otvorených závorách nás upovedomili viacerí rybári, rybárska stráž. Na mieste bol overiť situáciu aj náš pracovník, ktorý zistil, že závory boli otvorené, zámok na závore pri Monte pravdepodobne odrezaný / odrazený/ a zámok na závore na ochrannej hrádzi pri vodnolyžiarskom vleku chýbal. Tieto skutočnosti nastali bez vedomia a súhlasu SVP,“ povedal  M. Bocák.

Výnimku na vjazd vozidiel by mohol udeliť Okresný úrad v Trnave. Podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Lukáša Varšíka, žiadnu takúto požiadavku nedostali. 

-th- Foto: FB MO SRZ

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972