Primátor Miloš Tamajka zvolal na utorok 23. decembra do zasadačky radnice desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ). Na programe má prerokovanie plnenia uznesení z posledného a ustanovujúceho rokovania MsZ v novembri a decembri. Okrem pripomienok a dopytov obyvateľstva, rôzneho a interpelácie poslancov, je na ďalším bodom už iba Návrh na vymenovanie riaditeľa Služieb mesta Piešťany. 

sluzby mesta

Služby Mesta sú momentálne bez riaditeľa, pretože Ernest Jančina sa s mestom dohodol na výpovedi k 10. decembru 2014. Podľa zákona o obecnom zriadení zriadení ale „zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov)“ prislúcha mestskému zastupiteľstvu. Nový primátor Miloš Tamajka tak podáva návrh na odvolanie bývalého riaditeľa a zároveň navrhuje dočasne vymenovať na uvoľnenú pozíciu súčasnú ekonómku služieb mesta Annu Klimekovú. Nového riaditeľa bude mesto ďalej vyberať vo výberovom konaní a jeho meno predloží na schválenie zastupiteľstvu do 19. marca 2015.

REKLAMA

Slniecko

(red)

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972