Prvý jarný deň pripadol tento rok na pondelok 20. marca, rovnodennosť so sebou prináša rovnako dlhý deň i noc. Okrem symbolického príchodu jari, ktorý so sebou prináša množstvo ľudových zvykov a tradícií, je i astronomickou udalosťou kedy slnečné lúče dopadajú v mieste rovníka kolmo na zemský povrch. Jav, ktorý sa každoročne opakuje počas jarnej a jesennej rovnodennosti, je spôsobený sklonom zemskej osi a obehom našej planéty okolo Slnka. Pripraviť sa treba aj na zmenu zimného času na letný, ktorá tento rok pripadne na noc zo soboty na nedeľu 26. marca, ručičky hodiniek i čísla na digitálnych displejoch prestavíme z 2.00 na 3.00.

Počas jarnej a jesennej rovnodennosti je na všetkých miestach na Zemi 12 hodín slnečného svitu a rovnako dlhá je i noc. Jedinými výnimkami tohto astronomického javu je severný a južný pól. Dnes prichádza na severný pól po pol roku polárny deň a na južnom póle naopak nastáva polárna noc. Začínajúc rokom 2012 bude jarná rovnodennosť vždy 20. marca, pričom od roku 2048 čaká tento jav opakovanie 19. marca. Pôvodný dátum rovnodennosti, ktorý bol 21. marca, nastane až po vynechaní priestupných dní v rokoch 2100, 2200 a 2300.

Rovnodennosť odborne nazývaná ekvinokcium je okamih, počas ktorého Slnko putuje priesečníkom rovníka s ekliptikou, teda v obežnej rovine. Zjednodušene povedané Slnko dnes svietilo priamo na rovník a obyvatelia tohto územia ho mali na pravé poludnie kolmo nad hlavou.

S jarnou rovnodennosťou sa spájali pohanské zvyky, ktoré prerástli do ľudových tradícií pálenia Moreny. Postava nazývanej aj Marmurieny alebo Mureny predstavovala zimu a smrť, ľudia verili, že spevom, tancom a podpálením slamenej figuríny odoženú nešťastie i úmrtia od svojich rodín. Zvyk bol dôležitý aj pre staré dievky, tie od zachytenia Moreny pri brehu očakávali určenie mládenca, ktorý im mal byť súdený.

-lt/Zdroj: zones.sk, info.sk, moneo.sk, slovenske-zvyky.webnode.sk/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972