Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch sprístupní vo štvrtok 23. 5. 2019 svoje priestory širokej verejnosti v rámci podujatia „Deň fascinácie rastlinami 2019“, v čase od 9:00 do 16:00 hodiny.

Deň fascinácie rastlinami je medzinárodný projekt, ktorý zastrešuje európska organizácia EPSO a národným koordinátorom pre Slovenskú republiku je Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. Cieľom projektu je priblížiť širokej verejnosti fascinujúci svet rastlín, ich význam, možnosti a taktiež dôležitosť výskumu a objavovania ešte nepoznaného v rastlinnej ríši.
Akcia sa koná v priestoroch VÚRV v Piešťanoch pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Gabriely Matečnej. Slávnostné otvorenie akcie je o 9:00 hod. Po ňom bude nasledovať príhovor pozvaných hostí a vysadenie pamätného stromčeka pri príležitosti Dňa fascinácie rastlinami.

V priestoroch výskumného ústavu budú pripravené rôzne formy ukážok tradičných aj netradičných poľnohospodárskych rastlín. Návštevníci si budú môcť pozrieť výsledky náročných a zložitých pokusov, ako sú napríklad analýzy DNA rastlín, hodnotenie rezistencie rastlín voči chorobám, kvalitatívne analýzy semien rastlín. Mnohé jednoduché pokusy si budú môcť hostia akcie aj sami vyskúšať, napr. dôkazové reakcie bielkovín, kvalitatívne analýzy pôdy alebo mikroskopické pozorovania patogénov. Každého určite zaujme, ako je možné pestovať rastliny v skúmavkách, ako sa dá vyizolovať molekula DNA a prečo hrdza nikdy nespí. V expozícii venovanej chorobám rastlín budú spolu s ukážkami chorých rastlín pripravené aj vzorky pôvodcov týchto chorôb, ktorých bude možné pozorovať pod mikroskopom.

Pozrieť si budete môcť aj génovú banku

Pri prehliadke Génovej banky Slovenskej republiky ako „pokladnici našich predkov“ bude vystavená rozsiahla kolekcia vzoriek semien rastlín a súčasne sa bude premietať dokumentárny film o genetických zdrojoch rastlín a génovej banke. Súčasťou expozície bude aj prezentácia kolekcie liečivých rastlín, prevažne slovenských druhov. Samostatné expozície budú mať niektoré významné poľnohospodárske plodiny, ako sú mak, pšenica špaldová a rôzne iné slovenské odrody s pridanou hodnotou. Bude sa prezentovať význam používania týchto plodín najmä z hľadiska zdraviu-prospešných látok a budú pripravené rôzne ochutnávky rastlinných produktov. Návštevníci sa budú môcť stretnúť a diskutovať aj so šľachtiteľmi rastlín. Uvidia najnovšie odrody pšenice, ovsa a maku a počas prehliadky výstavky výrobkov zo slovenských odrôd sa oboznámia, ako sa tieto nové odrody uplatňujú v praxi.

Nakoľko pôda je pre rastliny životne dôležité prostredie, nemalá časť je venovaná aj pôde. Ako vyzerá pôda v pôdnom profile si budú môcť návštevníci pozrieť vo vykopanej pôdnej sonde. Oboznámia sa s rôznymi vlastnosťami pôdy a metódami, ako sa pôda analyzuje. Popritom sa návštevníci dozvedia aj rôzne iné „zaujímavosti z poľa“ a užitočné využitia burín, ktoré nemusia byť vždy len burinami. Na záver dostanú všetci návštevníci malý darček – živú rastlinku ako pozornosť od organizátorov.

TS

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972