Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch sprístupnilo vo štvrtok 23. mája svoje priestory širokej verejnosti v rámci podujatia „Deň fascinácie rastlinami 2019“. Ide o medzinárodný projekt, ktorý zastrešuje európska organizácia EPSO a národným koordinátorom pre Slovenskú republiku je Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. Cieľom bolo priblížiť širokej verejnosti fascinujúci svet rastlín, ich význam, možnosti a taktiež dôležitosť výskumu a objavovania ešte nepoznaného v rastlinnej ríši.


Počas podujatia boli pre návštevníkov pripravené rôzne formy ukážok tradičných aj netradičných poľnohospodárskych rastlín. Deti i dospelý si mohli pozrieť  výsledky náročných a zložitých pokusov, ako sú napríklad analýzy DNA rastlín, hodnotenie rezistencie rastlín voči chorobám, kvalitatívne analýzy semien rastlín. Jednoduché pokusy si mohli účastníci podujatia sami vyskúšať. Zaujímavé boli informácie ako pestovať rastliny v skúmavkách, či ako sa dá vyizolovať molekula DNA a prečo hrdza nikdy nespí. V expozícii venovanej chorobám rastlín boli spolu s ukážkami chorých rastlín pripravené aj vzorky pôvodcov týchto chorôb, ktorých bolo možné pozorovať pod mikroskopom.

Návštevníci si prezreli aj génovú banku

V rámci prehliadky Génovej banky Slovenskej republiky, ktorá je pokladnicou predkov, boli vystavené rozsiahle kolekcie vzoriek semien rastlín. Súčasťou expozície bola aj prezentácia kolekcie liečivých rastlín, prevažne slovenských druhov. Samostatné expozície prezentovali významné poľnohospodárske plodiny, ako sú mak, pšenica špaldová a rôzne iné slovenské odrody s pridanou hodnotou.

Ako to počas Dňa fascinácie rastlinami vyzeralo, sa môžete pozrieť v našej fotogalérii:

-red- Foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972