Dekan Ján Bederka odchádza z Piešťan do Zavaru

29. júna 2012 Off Od PNky.sk

Dekan a správca farnosti sv. Štefana Ján Bederka v Piešťanoch končí. Arcibiskup Róbert Bezák ho od 1. júla posiela do farnosti Zavar. Na jeho miesto nastúpi dp. František Bačík, ktorý doteraz pôsobil v Jaslovských Bohuniciach. Rozlúčková sv. omša s Jánom Bederkom sa sa uskutoční 29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla o 18.00 hod. v kostole sv. Štefana.
JCLic. Ján Bederka bol správcom piešťanskej farnosti sv. Štefana – uhorského kráľa a zároveň piešťanským dekanom od 1. augusta 2009. Narodil sa v roku 1956 v Skalici. Teológiu študoval v Bratislave a bol vysvätený za katolíckeho kňaza 14. júna 1981. Ako kaplán pôsobil v Dvorníkoch nad Váhom, v Holíči a v Trnave – vo farnosti sv. Mikuláša. V rokoch 1987 až 1994 bol administrátorom v Bučanoch, dva roky (1994-1996) bol farárom v Seredi, potom trinásť rokov (od roku 1996 do augusta 2009) pôsobil ako farár vo farnosti Moravany nad Váhom. Od roku 2000 pôsobil na cirkevnom súde v Trnave ako obhajca zväzku, v roku 2005 ukončil štúdium kánonického práca v Krakove a od roku 2006 je cirkevným sudcom.
František Bačík, ktorý je ustanovený za nového správcu farnosti sv. Štefana sa narodil 16. augusta 1976 v Zlatých Moravciach. Diakonské svätenie prijal 14. juna 2003. Jeho prvým pôsobiskom bol od 1.7.2003 Dóm sv.Martina v Bratislave, potom od 1.10.2003 Myjava a od 15.9.2004 Dóm sv.Mikuláša v Trnave. Tam pôsobil aj ako kaplán po kňazskej vysviacke, ktorú mal 2.1.2005 v Zlatých Moravciach. Ďalej bol kaplánom od 1.7.2005 v Bratislave-Rači, od 1.7.2006 v Bratislave-Dúbravke a od 15.11.2006 v Komárne. V r. 2008 sa stal administrátorom v Jaslovských Bohuniciach.
Autor: inf Foto: T. Hudcovič