Ďalšie ohnisko vtáčej chrípky potvrdené v drobnochove pri Trnave

Ďalšie ohnisko vtáčej chrípky potvrdené v drobnochove pri Trnave

18. januára 2017 Off Od PNky.sk

Tretie ohnisko HPAI subtypu H5 u domácej hydiny na Slovensku bolo potvrdené v obci Horná Krupá v okrese Trnava. Ide o súkromný úžitkový drobnochov sliepok nosníc a kačíc pre vlastnú potrebu. Chov sa nachádzal v zadnej časti dvora rodinného domu bez ochrany proti voľne žijúcemu vtáctvu. V kuríne mal chovateľ nosnice a v zadnej časti oplotenej záhrady kačice. Počas dňa bolo 35 kusov hydiny voľne pustenej, cez noc bola zatvorená v kuríne.

Čo je vtáčia chrípka?

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom chrípky typu A (H5N1), ktorý je subtypom vírusu chrípky typu A. Jeho prirodzeným hostiteľom sú divoko žijúce vtáky. Tento vírus cirkuluje medzi vtákmi na celom svete. Ochorenie sa medzi vtákmi ľahko prenáša, môže spôsobiť ich úmrtie, najmä domácich vtákov, napr. sliepok. Vírus sa na ľudí zväčša neprenáša. V r. 1997 počas epidémie vtáčej chrípky u hydiny v juhovýchodnej Ázii bol preukázaný prvý prípad priameho prenosu vírusu vtáčej chrípky A (H5N1) z vtákov na ľudí.

Výskyt ochorení na vtáčiu chrípku u ľudí:

WHO

Zdroj: World Health Organisation (cases = prípady, deaths = úmrtia)

Vtáky infikované týmto vírusom vylučujú vírus slinami, nosovými sekrétmi a fekáliami. Väčšina prípadov infekcie vírusom vtáčej chrípky typu A (H5N1) u ľudí vznikla ako následok kontaktu s infikovanou hydinou alebo kontaminovanými povrchmi. Doposiaľ nebol dokázaný priamy prenos vírusu vtáčej chrípky typu A (H5N1) z človeka na človeka. U človeka sa infekcia vírusom vtáčej chrípky typu A (H5N1) prejavuje ako závažné ochorenie s teplotou 38 stupňov Celzia a viac, s kašľom, dýchavicou, bolesťami hrdla. Inkubačný čas je sedem dní, maximálne 10 dní.

Prvý úhyn štyroch kusov hydiny na drobnochove v Hornej Krupej nastal v stredu 11. januára. Chovateľ na zvieratách nespozoroval žiadne príznaky zmeneného zdravotného stavu. Príjem krmiva a vody bol bez zmeny, hydina bola taktiež v dobrom kondičnom a výživovom stave. Ďalší deň priniesol uhynuté vtáky na Regionálnu veterinárnu a potravinový správu (RVPS) v Trnave. Vzorky boli ešte v ten deň zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).

V piatok 13. januára 2017 oznámil majiteľ úhyn 2 sliepok liliputiek. Taktiež bol oznámený pozitívny výsledok z NRL na vírus AI subtypu H5 u všetkých zaslaných 4 kusov hydiny. V chove boli vo večerných hodinách nariadené opatrenia a usmrtené všetky kusy hydiny. Kadávery boli následne v kafilérii odstránené. Dňa 16. januára 2017 bol potvrdený vysokopatogénny subtyp H5N8.

V ohnisku a tiež v ochrannom pásme (minimálne 3 km) a pásme dohľadu (minimálne 10 km) nariadila RVPS veterinárne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

Ide už o šiesty potvrdený prípad tzv. vtáčej chrípky na Slovensku. V troch prípadoch išlo o chov domácej hydiny, v jednom o vtáky chované v zajatí v ZOO Košice a dvakrát išlo o voľne žijúce vtáky.

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je nutné vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom a čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby sa zabránilo kontaktu vírusu s nechránenou pokožkou alebo sliznicou (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv).

-TS Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, World Health Organisation, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave/Foto: archív – ilustračné-