Ďalšia piešťanská budova bude na známke

Ďalšia piešťanská budova bude na známke

6. marca 2018 Off Od PNky.sk

Slovenská pošta má v emisnom pláne na rok 2018 vydanie dvadsiatichštyroch poštových známok. V máji by sa mala dostať na známku ďalšia piešťanská budova. V emisnom rade Technické pamiatky bude vyobrazená historická budova Elektrárne Piešťany. Deň vydania by mal byť 18. máj. Predtým sa na známku dostala budova piešťanskej pošty.

Autormi výtvarného návrhu známky sú M. Komáček a F. Horniak.  Budova elektrárne bude na známke zobrazená zo zadnej strany  v súčasnom stave s modernou presklenou dostavbou, ktorá bola súčasťou rekonštrukcie dokončenej v roku 2014 podľa návrhu architektov Michala Ganobjaka a Vladimíra Haina. Objekt získal  viacero slovenských aj medzinárodných ocenení a vďaka poštovej známke sa dostane do celého sveta.

Nominálna hodnota známky bude 0,50 €.  Rozmery známky sú 44,1 x 26,5 mm a tlačovom liste bude 50 známok. Tlač zabezpečuje Poštovní tiskárna cenin, a.s. v Prahe. Vytlačená bude rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou v náklade 1 000 000 kusov.

-th- Zdroj: www.postoveznamky.sk / Slovenská pošta/POFIS / www.elektrarnapiestany.sk