Združenie obcí Zelená cesta dostalo od Železníc Slovenskej republiky súhlas s využitím nevyužívaného úseku trate z Piešťan do Vrbového na výstavbu cyklotrasy. Za týmto účelom v polovici marca spoločne uzavreli zmluvu o jej prenájme na desať rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Ak sa s výstavbou cyklotrasy začne, odstránia koľajnice a podvaly. Podmienkou stavby je však aj možnosť obnovenia železnice v prípade potreby štátu.

Fotka Združenie obcí Zelená cesta.

Združenie, ktorého zakladajúcimi členmi sú Piešťany, Vrbové, Krakovany a Trebatice sa pokúšalo získať pozemky pre cyklotrasu od svojho oficiálneho vzniku v roku 2017. V polovici marca tohto roku sa mu podarilo podpísať  so železnicami dlhodobú zmluvu o prenájme „železničnej dráhy č. 803 Piešťany – Vrbové“. Nájomné predstavuje 0,03 eur za rok a m2, čo pri výmere 211 267 m2 činí viac ako šesťtisíc eur ročne. Dobu nájmu dohodli na desať rokov s možnosťou predĺženia na ďalšie desaťročie. Zrušenú trať môže Zelená cesta použiť na výstavbu Cyklotrasy Piešťany – Vrbové, pričom stavba musí mať „dočasný“ charakter. Zmluva tak počíta so zachovaním možnosti obnovenia dráhy v pôvodnom telese a trase v závislosti na celospoločenskej a národohospodárskej potrebe.

Železnice zároveň súhlasili s odstránením železničného zvršku na traťových a staničných koľajach vrátane výhybiek, priecestí, nástupíšť a zabezpečovacieho zariadenia na náklady nájomcu. V prípade ukončenia nájmu je združenie povinné opäť na svoje náklady trať uvoľniť, vypratať, odstrániť dočasnú stavbu a odovzdať ju prenajímateľovi v stave zemného telesa a vybudovanej asfaltobetónovej vrstvy. Tá by mala tvoriť konštrukčnú časť vozovky.

Mesto Vrbové zverejnilo na svojej stránke poslednú dopravnú štúdiu k cyklotrase.  Návrh počíta s dĺžkou koridoru pre cyklistov 7,6 km. Súčasťou stavby by mali byť aj opravy a úpravy jestvujúcich mostíkov, odpočívadlo pre cyklistov a taktiež inštalácie verejného osvetlenia vo vybraných úsekoch. Trasa začne v Piešťanoch pri východe z podchodu na Vrbovskej ceste. Končiť bude za železničnou stanicou vo Vrbovom. Náklady projektu sú odhadované na 1,8 milióna eur.

 

-red- Ilustr. foto: archív, FB Združenie obcí Zelená cesta

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972