V sobotu 1. septembra sa uskutoční už 12. ročník Cyklo Holeška tour. Vlani sa cyklojazdy po obciach Mikroregiónu nad Holeškou zúčastnilo viac ako 500 cyklistov, ale aj priaznivcov kolobežiek. Tento rok je začiatok jazdy i cieľ naplánovaný v obci Nižná. Podujatie Cyklo Holeška tour 2018 sa stalo športovou aktivitou na podporu Európskeho týždňa športu.

Registrácia začína od 08:30 h ma futbalovom ihrisku v Nižnej. Účastníci by mali do cieľa doraziť o 14:30 h. Prestávky na trase sú naplánované na futbalovom ihrisku v Ostrove, pri obecnom úrade v Šípkovom a pri pamätníku sv. Rodiny Šterusy. Počas trasy bude ešte niekoľko bodov, kde sa cyklisti budú čakať, aby naraz vošli na frekventovanejšie cesty. Organizátori prosia o dodržiavanie pokynov.

„Cyklisti sa budú pohybovať po ceste III. triedy č. 1265 medzi obcami Chtelnica, Nižná a Veľké Kostoľany, ceste č. 1261 a 1262 medzi Mestom Vrbové a Obcou Šípkové a tiež II. triedy č. 502 medzi mestom Vrbové a obcami Šterusy, Dolný Lopašov a Chtelnica, č. 504 medzi obcami Veľké Kostoľany, Borovce, Trebatice, Krakovany a Ostrov, č. 499 medzi obcou Trebatice a mestom Vrbové, preto prosíme vodičov, aby boli ohľaduplní,“ vyzývajú organizátori.

Jazda začne o 09:30 h v obci Nižná, kde sa okruhom cez obce Veľké Kostoľany, Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce, Trebatice, Krakovany, Ostrov, Šípkové, Vrbové, Šterusy, Kočín-Lančár, Dolný Lopašov a Chtelnicu účastníci vrátia späť do Nižnej.

Základné štartovné je 5,- €, tričko si k nemu môžete pridať za výrobné náklady 5,-€, šiltovku za 3,-€. Zvýhodnené štartovné bude v tomto roku len pre deti do 6 rokov, bez možnosti zakúpenia trička a šiltovky – jedná sa len o registráciu (v jej cene je občerstvenie počas prestávok, v cieli a nálepka na bicykel).

Organizátori upozorňujú na skutočnosť, že podľa zákona o cestnej premávke osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou a tiež, že cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby.

TS/red

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972