Ochorením Covid-19 v piešťanskom regióne aktuálne trpí 23,9 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Na mape zostal okres po piatkovom prehodnotení Covid semafora zelený, ale začali platiť nové obmedzenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vydal opatrenie, na základe ktorého musela Nemocnica Alexandra Wintera od soboty 26. septembra zakázať návštevy. Jedinú výnimku majú kňazi prichádzajúci k umierajúcim pacientom a za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení môžu byť otcovia pri pôrodoch.

„Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Piešťany sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení,“ uvádza na svojej web stránke Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave.

Zákaz návštev platí až do odvolania aj v okresoch Trnava a Hlohovec, kde platia aj prísnejšie obmedzenia počtu účastníkov hromadných podujatí. Nových prípadov ochorenia Covid-19 na 100-tisíc obyvateľov je tam 44.

V piešťanskom regióne prišlo za uplynulé dva týždne k vzostupu chorobnosti na Covid-19 z 9,5 na 23,9 osôb na 100-tisíc obyvateľov.

„Zhoršujúca sa epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia Covid-19 v Trnavskom kraji s nárastom počtu okresov, ktoré sú už označené oranžovou resp. červenou farbou predstavuje vysoké riziko zánosu a ďalšieho šírenia ochorenia Covid-19 aj pre okres Piešťany,“ uvádza ďalej Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave.

Text: Martin Palkovič Zdroj: ruvztt.sk Foto: TTSK

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972