To, čo sa medzi zamestnancami šuškalo, sa v stredu 28. októbra stalo realitou. Spoločnosť Coca-Cola oznámila, že v závode v Lúke po dvadsiatich dvoch rokoch ukončí výrobu. O prácu tak príde 107 ľudí. CCHBC_Luka
„Spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika prijala rozhodnutie o zámere ukončiť výrobnú činnosť výrobného závodu v Lúke pri Piešťanoch, za predpokladu splnenia všetkých legislatívnych povinností. Ukončenie výroby predpokladáme koncom prvého štvrťroka 2016. Naša skupina CC HBC v rámci stredoeurópskeho regiónu v okruhu 330 km operuje 6 výrobnými závodmi a má k dispozícii 33 výrobných liniek. Ukončenie činnosti výrobného závodu v Lúke je teda výsledkom optimalizácie nákladov a synergií ostatných výrobných kapacít a logistických procesov v tomto regióne,“ informoval Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy.

Centrálny sklad a logistické centrum pre Slovensko zostanú ešte chvíľu v Lúke, avšak spoločnosť počíta s tým, že najneskôr do konca roku 2016 dôjde k presunu do inej lokality.

„Toto rozhodnutie, bohužiaľ, znamená, že spoločnosť bude musieť pristúpiť ku skončeniu pracovného pomeru so 107 zamestnancami, ktorých pracovné pozície sa priamo alebo nepriamo viažu na samotnú výrobu vo výrobnom závode v Lúke. Tento vývoj nás mrzí a uvedomujeme si dôsledky týchto krokov pre všetkých dotknutých zamestnancov a ich rodiny. Máme pre nich pripravený sociálny plán, vrátane odstupného, odmeny za odpracované roky a špeciálnej odmeny pre zamestnancov, ktorí s nami zostanú až do ukončenia výroby vo výrobnom závode v Lúke,“ vysvetľuje Pavelka.

Spoločnosť chce všetkým dotknutým zamestnancom poskytnúť podporu pri hľadaní ďalšieho uplatnenia na trhu práce a pomôcť im zorientovať sa v zložitých záležitostiach, ktoré súvisia s ukončením pracovného pomeru. Tam kde to bude možné, mieni Coca-Cola dotknutým zamestnancom ponúknuť možnosti ďalšieho uplatnenia v spoločnosti, v spolupráci s ostatnými výrobnými závodmi.

Podľa vyjadrenie M. Pavelku si firma uvedomuje, že táto zmena bude mať dopad aj na región a komunitu, ktorá tu žije. Preto chce založiť „Komunitný fond“, prostredníctvom ktorého bude podporovať kultúrne, športové, environmentálne a sociálne projekty v regióne Lúka.

-th- Zdroj: TS Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Ilustr. foto: sghk.cz

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972