Connect with us

Aktuality

Voľby 2018: Čo viete o primátorských kandidátoch? Ponúkli sme im možnosť zverejniť životopisy, nie všetci to využili

Published

on

Komunálne voľby nás čakajú už v sobotu 10. novembra. Obyvatelia sa budú rozhodovať medzi deviatimi kandidátmi. Ak sa chcú správne rozhodnúť mali by vedieť viac o kandidátoch a mali by ich poznať. Oslovili sme preto všetkých deviatich s ponukou zverejnenia bezplatného osobného predstavenia,  kde mohli napísať o sebe a o dôvodoch  kandidatúry a štruktúrovaného životopisu zameraného na profesnú oblasť.

 

Advertisement
Hello GPT

1. Roman Chudý, Mgr., 49 r., advokát, nezávislý kandidát

Neposlal s ospravedlnením pre časovú zaneprázdnenosť.

Advertisement
Hello GPT

 

2. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 35 r., environmentalista, nezávislý kandidát

Advertisement
Hello GPT

Som rodený Piešťanec a veľmi mi záleží na našom meste. V končiacom sa volebnom období pôsobím ako poslanec Mestského zastupiteľstva a predseda Komisie pre životné prostredie. Z tejto pozície som sa snažil pre obyvateľov mesta a samotné mesto Piešťany spraviť maximum a keďže prácu poslanca človek vykonáva popri zamestnaní, obetoval som veľa voľného času pre zlepšenie života v Piešťanoch a rozvoj mesta. Avšak pociťujem, že ako primátor môžem spraviť pre mesto a obyvateľov oveľa viac. Viem že ak spojím moje predstavy o meste Piešťany s entuziazmom a energiou ktorú v sebe mám, dokážem spraviť veľa. Piešťany v mnohých oblastiach zaostávajú za okolitými mestami a pritom majú veľký potenciál, ktorý je treba správne uchopiť. Všetky kroky, ktoré ako primátor urobím, budú viesť predovšetkým k tomu, aby sa ľuďom v Piešťanoch žilo lepšie a aby Piešťany patrili medzi naj mestá na Slovensku.

Peter Jančovič na žiadosť o zaslanie detailnejšieho štruktúrovaného životopisu zameraného na profesnú oblasť nereagoval.

Advertisement
Hello GPT

 

3. Miroslav Juriš, Ing., 51 r., programátor, analytik, Ľudová strana Pevnosť Slovensko

Advertisement
Hello GPT

Keď ma vedenie v Piešťanoch sídliacej Ľudovej strany Pevnosť Slovensko oslovilo ohľadom kandidatúry na primátora, dôkladne som o všetkom premýšľal. Po niekoľkých dňoch som návrh prijal, pretože len kritizovať pomery v našom meste nestačí. Je potrebné aktívne sa zasadiť o zmenu k lepšiemu.
Ako primátor urobím všetko preto, aby v meste čo najlepšie fungovali základné veci: škôlky, školy, starostlivosť o seniorov, cesty, parkovanie, doprava, bezpečnosť v uliciach. To je to najdôležitejšie. Dobrým hospodárením znížim dlh mesta, ktorý dnes bráni jeho rozvoju. Po znížení dlhov nastane čas na rozvojové projekty, ako sú nové zariadenia pre seniorov, či plaváreň.
Mám v kampani dve základné heslá: „Na prvom mieste Piešťanci“ a „Piešťany – dobré mesto pre život“. Ak získam dôveru voličov, tieto heslá v našom meste naplním reálnymi činmi.

4. Stanislav Polonský, Ing., 69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné
vzťahy, Národná koalícia

Milé Piešťanky, milí Piešťanci, želám vám a vašim rodinám pevné zdravie a pohodu. Uchádzam sa o vašu priazeň ako kandidát na primátora nášho mesta. Služba vám a mestu je prvoradá. Mojou ambíciou je vniesť do vedenia mesta a mestského zastupiteľstva dôveryhodnú a konštruktívnu spoluprácu. Pričiním sa o čulú komunikáciu s vami a podchytenie vašich námetov na rozvoj mesta. Budem prispievať k poriadku, slušnosti a efektívnosti v činnosti MsÚ a MsZ, aktívne rozvíjať vzťahy s podnikateľmi, prispievať k vyhľadávaniu pracovných príležitostí, presadzovať starostlivosť o rodiny, rozširovanie siete kvalitných seniorských domov, podporovať zámer výstavby novej nemocnice, podporovať rozvoj turizmu a mesta ako medzinárodnej kongresovej destinácie, iniciatívne riešiť skvalitnenie verejnej infraštruktúry, ochranu architektonických hodnôt, upravenosť mesta, komunikovať s majiteľmi kúpeľov, dbať o budovanie zariadení na športové vyžitie a výchovu talentov.

Advertisement
Hello GPT

5. Zuzana Svrčeková, Ing., 42 r., materská dovolenka, nezávislý kandidát

Pochádzam z rodiny, ktorá bola odjakživa spätá s Piešťanmi, u nás doma sa neustále o ich možnostiach diskutovalo a najmä sa veľa v ich prospech vykonalo. Poučená touto rodinnou históriou viem, že nič nie je nemožné. Chcem nadviazať na všetko dobré, čo robilo z Piešťan jedinečné mesto, ale chcem, aby Piešťany mali aj rovnako slávnu budúcnosť. To nebude možné bez moderného riadenia, základom ktorého je komunikácia, ktorá otvára široké možnosti, o čom som sa sama počas mnohých rozhovorov presvedčila. Do riadenia mesta chcem vniesť ženskú diplomaciu. Prichádzam s novým tímom a so silným sociálnym programom, progresívnou koncepciou cestovného ruchu, efektívnym riešením dopravy, rozvojom kultúry a športu a novými investíciami do mesta. Ponúkam Piešťanom primátorku, ktorá je odhodlaná tvorivým spôsobom rozhýbať stojaté vody a realizovať svoje plány pre lepšie a modernejšie Piešťany.  

Životopis neposlala a  na dodatočnú otázku či pošle, nereagovala.

Advertisement
Hello GPT

 

6. Miloš Tamajka, M.B.A., 42 r., primátor mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Advertisement
Hello GPT

Na ponuku nereagoval.

7. Martin Valo, 54 r., zástupca primátora mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Advertisement
Hello GPT

Na ponuku reagoval vyjadrením záujmu, na zverejnenie nič neposlal.

 

Advertisement
Hello GPT

8. Samuel Vavrík, Ing., 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Moje meno je Samuel Vavrík, narodil som sa presne pred 33 rokmi v meste Piešťany. Vyštudoval som vysokú školu v Nitre, presnejšie Technickú fakultu so zameraním doprava, dopravné stroje a zariadenia. Pracujem od 15 rokov a môžem smelo povedať, že som mal toho najlepšieho učiteľa akého si človek môže v živote priať, môjho Otca. Podnikám v automobilovom odvetví v meste Piešťany. Kandidujem na post primátora mesta Piešťany, pretože to z viacerých dôvodov tak cítim. Jedným z dôvodov môjho cítenia a zároveň presvedčenia je, že mesto Piešťany akútne potrebuje RE-ŠTART tak ako počítač. Mesto potrebuje nový zmysel, zavedený mladou krvou a energiou. Chcem pracovať, pretože som tak bol vedený od detstva. Jedine poctivou prácou a odhodlaním, dokáže mesto Piešťany byť zdravým mestom pre každého z nás. Túžim byť viac v teréne ako v kancelárii, tam budem sedieť až vtedy, keď pomôžem mestu dobehnúť zanedbané investície.

Advertisement
Hello GPT

9. Pavol Vermeš, JUDr., PhD., 54 r., právnik, nezávislý kandidát

Volám sa Pavol Vermeš a tretím rokom pôsobím vo funkcii vedúceho Právneho a klientského oddelenia Mestského úradu v Piešťanoch.
Vo verejnej správe pôsobím bezmála dvadsať rokov, či už v štátnej správe alebo samospráve v rôznych postoch a stupňoch riadenia. Popri týchto činnostiach som vykonával a vykonávam pedagogickú činnosť, prednášam správne právo a správne konanie, čiže oblasť , ktorú aj aktívne vykonávam. To znamená, že som plne kvalifikovaný na výkon vo verejnej správe, či už na poli štátnej správy alebo samosprávy. To, že v týchto oblastiach v samotnom riadení a výkone samosprávnych funkcií mame značné nedostatky a rezervy, čo oslabuje samotný výkon orgánov samosprávy. Málokto si dnes uvedomuje daný stav, mestá a obce vykonávajú viac štátnej moci ako štát samotný. To znamená, že tlak na výkon týchto činností, pri limitovanom rozpočte kladie značné nároky na personálne obsadenie. Len kvalifikovaný odborník, vie účinne naplniť svoj volebný program. Dobre nastavený systém v značnej miere vie eliminovať korupciu, je to na prospech výkonu samosprávnych funkcií, mesta a samotného občana.

-red-

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články