Developerský projekt Beethovenova alej mal v lokalite Červenej veže zabezpečiť vybudovanie hotelového komplexu a novú lokalitu s rodinnými domami. Zdá sa, že aktuálne je všetko inak , rozsiahle pozemky s rozlohou 308 562 metrov štvorcových sa totiž objavili na stránkach dražobnej spoločnosti Platiť sa oplatí. Projekt počítal s výstavbou hotela so 110 izbami, vzniknúť mal i aquapark, športový areál i 138 rekreačných chatiek. Rezidenčnú časť malo tvoriť 164 rodinných domov s pozemkami od 440 do 972 metrov štvorcových. Budúcnosť ambiciózneho projektu je teraz kvôli dobrovoľnej dražbe otázna.

0oo4

Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2013 a miestny katastrálny úrad riešil viaceré zmeny druhov pozemkov, pričom v liste vlastníctva figurujú po rozparcelovaní napríklad orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ale aj záhrady a trvalé trávne porasty. Na katastrálnej mape sú  na južnej strane v oblasti, kde mali stáť rodinné domy, zakreslené samostatné pozemky pre ich výstavbu ako aj pozemky pre budúce komunikácie. V reále je plocha aktuálne zarastená trávou a náletmi.

pozemkyVýstavba obytného a relaxačného súboru Beethovenova alej sa oficiálne začala v novembri roku 2016, plánovaná bola prekládka sietí. V lokalite však doteraz žiadny výrazný stavebný ruch nenastal.

IMG_8124

Podľa portálu finstat.sk sú spoločníkmi s.r.o. Beethovenova alej firma IURIS INVEST, ktorej vklad činí 1 837 080 eur a Roman Sklár, ktorý do projektu vložil 596 115 eur. Dlhodobý majetok spoločnosti je 8,2 milióna eur a bankové úvery dosahujú výšku 3,8 milióna eur.
Aktuálne je v katastri zapísaná poznámka o oznámení začatia výkonu záložného práva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Bratislava  z 10.2.2017  formou dobrovoľnej dražby.

-lt- Zdroj: Platiť sa oplatí, Kataster portal, www.beethovenovaalej.s Foto: Beethovenova alej, Platiť sa oplatí, mapka.gku.sk, archív

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972