Strojné čistenie ulíc, kde na okrajoch komunikácií parkujú väčšie množstvá áut, sa rozbehne o týždeň. Vlani sa takéto čistenie uskutočnilo na ulici A. Hlinku a niektorí vodiči nerešpektovali dopravné značenie, čo potom celú akciu značne sťažilo. Tento rok začne čistenie 16. marca na ulici A. Trajana.
IMG_0782Iniciátorom precíznejšieho čistenia ulíc bol vlani poslanec mestského zastupiteľstva Juraj Brna a apeloval na pokračovanie aj tento rok. Služby mesta Piešťany v spolupráci s mestskou políciou, tak plánujú vyčistiť komunikácie a parkovacie plochy na sídlisku A. Trajan, na Staničnej ulici, ako aj na vybraných uliciach na Floreáte a sídlisku Juh.

Na vytypovaných uliciach a parkovacích plochách budú vopred osadené oznamovacie tabule, v ktorých dňoch a v ktorom čase sa bude čistenie vykonávať. Oznámenie bude osadené v dostatočnom časovom predstihu a následne bude doplnené dočasným dopravným značením.

„Čistenie bude vykonávané v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. V týchto časoch žiadame obyvateľov o preparkovanie automobilov a uvoľnenie komunikácií a parkovacích plôch pre efektívne zametanie,“ informoval Peter Fiala, vedúci strediska údržby SMP.

Vlani na ulici A. Hlinku viacerí vodiči nerešpektovali dopravné značenie a nepreparkovali vozidlá, napriek tomu, že mestskí policajti roznášali informačné letáčiky po okolitých domoch a rovnako ich dávali na automobily. Tento rok sa nebudú distribuovať letáky, ale prenosné dopravné značky by mali byť osadené hustejšie a v dostatočnom predstihu, tak aby mali vodiči možnosť zaregistrovať, kedy je  čistenie plánované.

IMG_0801

Plánované termíny a miesta čistenia komunnikácií:

16. 3. A. Trajan pravá strana : kotolňa – otoč MHD
17.3. A. Trajan pravá strana : otoč MHD – kotolňa
21.3. M. Bela pravá strana : piváreň Kveta- otoč MHD
22.3. M. Bela pravá strana : otoč MHD – kotolňa
28.3. Scherera PT Univerzál – výstup na M. Bela
29.3. Scherera výstup na M. Bela – PT Univerzál
4.4. Staničná Žilinská – stanica
5.4. Staničná Stanica – Žilinská
11.4. A. Dubčeka + Vážska
12 .4. Brezová + Komenského + 8.mája

-red- Ilustr. foto: -ad-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972