Organizácia Greenpeace publikovala novú verziu „čiernej listiny pesticídov v EÚ“. Listina hodnotí všetky pesticídy autorizované Európskou úniou a ich vplyv na ľudí či životné prostredie. Zoznam čiernej listiny má zároveň slúžiť ako nástroj pre politikov, spracovateľov potravy a obchodný sektor, aby odstránili používanie pesticídov s vysokou toxicitou. Zoznam analyzuje 520 aktívnych účinných látok povolených v Európskej únii a vyhodnocuje ich potenciálnu rizikovosť. Súčasná „čierna listina pesticídov“ vyhodnotila 209 najnebezpečnejších pesticídov a ich negatívne účinky na životné prostredie alebo zdravie človeka.

Menuje 111 pesticídov, ktoré spĺňajú aspoň jedno z takzvaných cut-off kritérií, na základe ktorých by mala Európska únia sama tieto látky do budúcna zakázať alebo obmedziť. Takouto látkou je napríklad glyfozát, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia klasifikovala ako pravdepodobný karcinogén a ktorého licenciu Európska komisia nedávno predĺžila do konca roku 2017. Alebo insekticíd abamektín, ktorý je toxický pre ľudí.

„Táto čierna listina má slúžiť ako prvý krok na minimalizovanie a neskôr nahradenie nebezpečných syntetických chemických pesticídov nechemickými ekologickými alternatívami,“ uviedla koordinátorka kampane Jedlo pre život Katarína Nikodemová z Greenpeace Slovensko. Riešením pritom podľa nej nie je nahradiť jednu škodlivú látku inou.

IMG_4768_resize

„To sa deje v prípade doterajšieho obmedzenia používania troch neonikotínoidov, o ktorého predĺžení by sa malo na európskej úrovni rozhodovať na začiatku budúceho roka. Napriek tomu, že aj čiastočný zákaz je lepší ako nič, ukazuje sa, že vytvoril priestor pre intenzívnejšie používanie látky tiakloprid. Okrem toho, že je to takisto neonikotínoid, je aj hrozbou pre včely,“ dopĺňa koordinátorka kampane.

Až 62 pesticídov vrátane imidaklopridu, ktorý je známy svojou jedovatosťou pre včely, spadá až pod dve cut-off kritériá. Na zozname je tiež 36 pesticídov vyhodnotených ako vysoko rizikových. Medzi nimi je napríklad fungicíd kaptán, ktorý je karcinogénny, imunotoxický a tiež toxický pre ryby a prospešné organizmy v ekosystémoch.

„Farmári, ktorí nahrádzajú používanie pesticídov inými metódami by mali mať väčšiu podporu zo strany politikov aj obchodníkov a predajcov potravín. Ak chceme náš poľnohospodársky systém modernizovať smerom k trvalej udržateľnosti, musíme najnebezpečnejšie pesticídy dostať preč zo svojich tanierov a z polí čo najskôr. Ak stopneme závislosť od pesticídov, prinesie to veľa výhod. Napríklad potravinovú sebestačnosť a diverzitu bez toho, aby sme ohrozovali pôdu, vodu, životné prostredie a tiež naše zdravie,“ dodáva Katarína Nikodemová.

-Greenpeace Slovensko/Foto: Greenpeace Slovensko, archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972