V prvú augustovú sobotu sa návštevníci Chtelnického zámku presunuli v čase. Vďaka členom OZ Zámok Hlohovec a divadelným ochotníkom sa zoznámili s históriou chtelnického panstva, videli boje s Turkami i ukážky telesných trestov v stredoveku a inscenovaný príchod panovníčky Márie Terézie.

Tá údajne chtelnický kaštieľ navštívila na pozvanie Jána Erdödyho v roku 1775 a však doteraz nie je známy žiaden dôveryhodný dokument, ktorý by túto návštevu potvrdil. 

Tereziánske slávnosti zorganizovalo OZ Zámok Hlohovec a Obec Chtelnica. Okrem scénických vystúpení a divadla boli súčasťou akcie i remeselné dielne, detské atrakcie, hudobný program, tombola i tanečná zábava.

Obec sa snažila roky riešiť situáciu s chátrajúcim kaštieľom jeho predajom. Nepodarilo sa jej to, a tak zmenila stratégiu. Pod taktovkou starostu Petra Radošinského sa podarilo vypracovať projekt žiadosti o eurofondy, ktorý bol úspešný. Vďaka nemu je už časť objektu prístupná verejnosti a nachádzajú sa v nej múzejné a galerijné priestory. Rekonštrukcie naďalej po čiastkach pokračujú, pričom do rekonštrukcie jedného z pavilónov sa pri kaštieli sa pustilo i OZ Zámok Hlohovec.

-th- Foto: Matej Slabý

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972