Základná škola na Mojmírovej ulici vyhlásila v strede týždňa chrípkové prázdniny, pretože chorobnosť detí dosiahla krajnú hranicu 30 %. Vyučovanie prvého stupňa bude prerušené do pondelka 21. marca a rovnako nebude fungovať ani školský klub. Viaceré ochorenia evidujú aj ostatné základné školy, i keď na krajskej úrovni chorobnosť klesá. V Trnavskom kraji bolo v 10. kalendárnom týždni zaznamenaných 6396 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje pokles o 4,9 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

Na úrovni okresov bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Dunajská Streda (2244,74). „V Trnavskom kraji bola z dôvodu akútnych respiračných ochorení uzatvorená materská škola v okrese Senica, základná škola v okrese Hlohovec a tiež už spomínaná základná škola na Mojmírovej ulici. Z hľadiska vekovej distribúcie bola najvyššia chorobnosť na chrípke podobné ochorenia vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, kde pozorujeme vzostup chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom, v ostatných vekových skupinách zaznamenávame pokles chorobnosti na chrípku,“ uvádzajú zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

-lt/RÚVZ v Trnave/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972