Trnavský kraj zaznamenáva v posledných týždňoch zvyšujúci sa počet prípadov akútnych respiračných ochorení, v treťom kalendárnom týždni eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave 9293 prípadov. Na úrovni okresov bola najvyššia chorobnosť v druhom týždni zaevidovaná v okrese Piešťany, kde bolo až 2779 chorých, aktuálne má 3337 prípadmi najviac chorých Hlohovec. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenáva úrad vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 12,20 percenta a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 31 percent. Dohromady bolo už kvôli ochoreniam uzatvorených 21 školských zariadení.

Z dôvodu akútnych respiračných ochorení uzatvorených 21 školských zariadení, z toho v okrese Dunajská Streda 1 MŠ a 3 ZŠ, v okrese Galanta 6 MŠ a 7 ZŠ, v okrese Piešťany 1 MŠ, v okrese Hlohovec 1 MŠ a 1 ZŠ, v okrese Trnava 1 MŠ.

V 3. kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 9293 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2490,5), z toho chrípke podobných ochorení bolo 1742 (chorobnosť 466,9). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 12,20 % a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 31,0 %.

Z hľadiska vekovej distribúcie bola najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-5 ročných a najvyšší vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia bol zaznamenaný vo vekových skupinách 6-14 ročných a 15-19 ročných. Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bol u 2,6 % ochorení hlásený komplikovaný priebeh – najčastejšie sinusitídou (zápalom prínosových dutín). Z hľadiska stupňa intenzity výskytu je chrípka v Trnavskom kraji na úrovni lokálnych epidémií.

-lt/Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972