Projekt rekonštrukcie chodníkov v Kocuriciach, ktorý odštartovalo mesto začiatkom augusta, má vraj viaceré nedostatky. Na tie najdôležitejšie, ako napríklad chodník naplánovaný na opačnej strane ako jestvujúci, chýbajúca dlažba pri vjazdoch do domov, či porušená norma pri prečerpávacej nádrži, upozornil vedenie mesta a poslancov  Michal Trnovec z Piešťan. Keď so svojimi pripomienkami predtým oslovil mestský úrad, vraj mu povedali, že sa nedá už nič robiť.

dlazba1Reagoval preto aj na FB stránke primátora Miloša Tamajku na článok o kocurickom projekte a na stránke Odkaze pre starostu. Na komentár a fotky sa mu podľa jeho slov ozvala hovorkyňa mesta s návrhom na stretnutie s primátorom, zatiaľ však k nemu nedošlo.

„Projekt, ktorý je vyhotovený a mal som možnosť ho vidieť, si dovolím tvrdiť, že bol vypracovaný bez toho, aby sa pán projektant vôbec prišiel pozrieť na miesto realizácie. Ináč by nemohol spraviť také chyby aké sú,“ tvrdí M. Trnovec v príspevku z 11. augusta. „Napríklad chodník je naprojektovaný na opačnej strane ako je už hotový chodník. Malo by to logiku, na tejto strane je autobusová zastávka.“ Ďalší problém nastal, keď pred jedným domom ostal osadený plynomer v polovici chodníka. Vtedy mesto zareagovalo. „Daný problém sa mi podarilo v spolupráci s Ing. Kováčom a vedením mesta vyriešiť, za čo sa im chcem poďakovať a poďakovať sa Ing. Kováčovi (vedúci referátu majetku mesta, pozn. redakcie) za profesionálny prístup. No totálne nezmyselné je, že chodník pri každom dome je prerušený, a tam, kde je vjazd do dvora, ostáva pôvodný terén.“ Podľa neho chodníky, ktoré sa stavali v minulosti boli súvislé a pozemok predsa patrí mestu, myslí si M. Trnovec. Prerušenia chodníka sú pri aktuálnej realizácii v oboch úsekoch, ktoré sa robia a celkovo ich je dvanásť.

„Okrem toho pred jedným vjazdom (viď. foto) bola poškodená dlažba pri prácach, ktorú museli aj tak rozobrať, upraviť terén a znovu položiť. Preto nerozumiem, prečo keď už to museli rozoberať a upravovať podklad, sa nemohla položiť nová dlažba. To by až o toľko predražilo celú investíciu?“ pýta sa obyvateľ mesta.

11834852_10153165055470208_4287537941064485984_oĎalej poukazuje na chodník pri prečerpávacej kanalizačnej nádrži. „Norma hovorí o minimálnej šírke chodníka 1,3 metra, v odôvodnených prípadoch 0,9 m. Chodník v tom mieste bude mať cca 70 cm,“ hovorí M. Trnovec.

11875091_10153165064870208_5404465090178072704_oNevidí sa mu i odvodnenie komunikácie, či riešenie výškových rozdielov, ktoré stavebná firma „odbila“ použitím štrku: „…zasypanie jamy štrkom medzi komunikáciou a chodníkom, to má byť akože drenáž na odvodnenie vody z komunikácie? Uvedomujete si kde bude všade ten štrk. Alebo to je len provizórne ( niekoľko ročné ) riešenie?“ pýta sa Michal, ktorému sa tiež nezdá, ako je možné, že pri elektronickom tendri na výstavbu chodníkov mesto ušetrilo 40-tisíc eur. „To mi chce niekto tvrdiť, že firmy išli do súťaže s tak obrovskou maržou? Asi sotva. Čiže potom je jasné, že cena sa podarila vysúťažiť o toľko nižšia len na úkor kvality a rozsahu prác.“

dlazba kvalitaObrátil sa preto na primátora so žiadosťou, aby sa uskutočnilo stretnutie dotknutých obyvateľov Kocuríc a zástupcov mesta. Chce, aby sa veci doriešili, ešte kým rekonštrukcia nie je ukončená.

prevýšenie cesty a chodníkaO vyjadrenie sme požiadali i mestský úrad v Piešťanoch. Podľa odpovede, ktorú nám zaslala prednostka Dáša Reháková, kompetentní pracovníci do Kocuríc chodia niekoľkokrát týždenne a komunikujú s obyvateľmi.

„Výstavba chodníkov v Kocuriciach sa realizuje na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola vyhotovená v roku 2001,“ píše prednostka. Prvá etapa prác bola dokončená o dva roky nato. V tomto roku projekt mesto aktualizovalo a začalo s druhou etapou stavby chodníkov na Dudvážskej ulici a Družstevnej ulici.

K problému odvádzania vody mesto prednostka vysvetľuje: „V Kocuriciach na jestvujúcej komunikácií nie sú vybudované dažďové vpuste a nie je vybudovaná dažďová kanalizácia.“ Dažďová voda z cesty by tam mala vsakovať do podložia pri ceste. „Toto technické riešenie je zachované aj pri projekte chodníkov. Na vsakovanie dažďovej vody sú vytvorené vsaky pri komunikácií, ktoré sú zo štrku. Výška obrubníka na chodníku je osádzaná realizátorom stavby na výšku vrcholu cestnej komunikácie, aby dažďová voda stekajúca z komunikácie nepretekala cez chodník smerom ku domom a nezaplavovala im pozemky.“

Podľa prednostky pôvodný stav chodníka pri vjazdoch do domov vraj požadovali niektorí domáci a projektant ich požiadavky rešpektoval. „V súčasnej dobe sa vedenie mesta zaoberá nespokojnosťou niektorých občanov s týmto riešením a z tohto dôvodu prehodnocuje s projektantom možnosti dláždenia chodníkov aj v mieste vjazdov do rodinných domov,“ informovala D. Reháková. O možnostiach riešenia tejto situácie bude podľa nej mesto s obyvateľmi hovoriť.

Prečerpávacie zariadenie podľa kompetentných nie je možné preložiť, tak ako to urobili pri plynomeroch. Zúženie chodníka, ale vraj má nie 50 ale 70 cm a ide len o veľmi krátky úsek, o ktorom je reč.

-ad-, foto: M. Trnovec

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972