V pondelok 27. júla odovzdali zástupcovia Mesta Piešťany stavenisko zhotoviteľovi prác, ktorým sa na základe elektronickej aukcie stala firma Stavokomplet zo Starej Turej. Chodníky na ulici Družby a na Dudvážskej spolu s trativodnou ryhou a vyčistením jestvujúcich vsakovacích vpustí by mali byť podľa zmluvy hotové najneskôr do 10. októbra.

Kocurice

Kocurice – križovatka ulíc Družby a Dudvážska

Chodník na ulici Družby má byť vybudovaný na ľavej strane v smere staničenia od cintorína po otoč autobusov v celkovej dĺžke 174,72 m. Chodník na ulici Dudvážska bude na ľavej strane v smere staničenia od konca už vybudovaného chodníka po vjazd do rodinného domu č.p. 4221 v celkovej dĺžke 221,83 m. Medzi chodníkom a komunikáciou bude urobená trativodná ryha v šírke 0,5 až 2,2m.
Vrámci prác majú byť taktiež vyčistené jestvujúce vsakovacie nádrže a okolitý terén upravený tak, aby bol vyriešený problém s vsakovaním dažďovej vody pri Rodinnom detskom domove.

Cena za zazmluvné práce, ktorá vzišla z elektronickej aukcie, je 52-tisíc eur s DPH.  Táto suma je o 81-tisíc eur nižšia ako sa bola predpokladaná cena z projektovej dokumentácie.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972