Mesto Piešťany plánuje v rámci aktivít, ktoré majú predchádzať vzniku odpadov, podporiť systém domáceho kompostovania. Momentálne pracovníci mestského úradu pripravujú podklady k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu kvalita životného prostredia na zakúpenie domácich kompostérov, k čomu potrebujú vedieť aký je záujem obyvateľov.

Z kompostéru môžete už behom jedinej sezóny získať kvalitný kompost. Biologicky rozložiteľný odpad v ňom nepáchne a kompostér pôsobí esteticky. Na tvorbu kompostu sú vhodné zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky jedál (okrem mäsa, rýb a mlieka), pokosená tráva, vypletá burina, hnoj a trus, čaj, kávová usadenina, znehodnotené potraviny, zhnité ovocie a zelenina, kvety, seno, slama, suché zvyšky z pestovania, konáre, štiepka, hobliny piliny, lístie, ihličie, papierové obrúsky a vreckovky, kartón,  či popol z dreva.  Vyzretý kompost je možné použiť kedykoľvek a na akúkoľvek aplikáciu výsev, výsadba priesad, krov, stromov, prihnojovanie, výmena pôdy v skleníkoch a podobne.

„V prípade schválenia žiadosti by sme radi poskytli všetkým záujemcom kvalitný záhradný kompostér. K tomu však potrebujeme zistiť záujem o tieto kompostéry. Vyplnený anketový lístok môžete doručiť osobne na Mestský úrad v Piešťanoch, klientske centrum, resp. zaslať mailom na adresu zuzana.jakubisova@piestany.sk,“ informujú kompetentní na webovej stránke mesta Piešťany.

Anketový lístok si môžete stiahnuť tu.

Mesto Piešťany/red  Ilustr. foto: www.komposter.sk

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972