Máte vo svojom okolí odborníka, ktorý chce pomôcť Piešťanom, alebo ním ste priamo vy? Iniciatíva Spoločne pre Piešťany na svojej webstránke zverejnila oznam o tom, že hľadá odborníkov do komisií pri mestskom zastupiteľstve. Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva a podľa členov iniciatívy Spoločne pre Piešťany by v nich mali byť hlavne odborníci na danú problematiku – mimo štruktúr mestského úradu, mestských organizácií a poslancov.

poslanci-kamera-titl[1]

REKLAMA

Laser_banner

Komisie majú 7 členov a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo. Predsedom komisie je poslanec mestského zastupiteľstva, zvyšok členov tvoria poslanci a odborná verejnosť. Spoločne pre Piešťany zastáva názor, že v spomínaných komisiách majú byť prioritne odborníci na dané oblasti. „Naša predstava je, že v komisii bude jeden až dvaja poslanci a prevaha ľudí z “fachu”, ktorí sa budú vedieť vyjadriť k riešeným problémom a zaujať k nim odborné stanoviská,“ povedal Tomáš Hudcovič, novozvolený poslanec MsZ a predseda klubu Spoločne pre Piešťany.

Odmena pre všetkých členov komisií, vrátane jej predsedu je momentálne symbolická, približne 40 eur a je udeľovaná raz ročne na základe účasti jednotlivých členov na zasadnutiach komisií. Zasadnutia komisií predchádzajú zasadnutiam mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Na najbližšom zastupiteľstve 11. decembra plánujú zástupcovia Spoločne pre Piešťany predniesť návrh na premenovanie Komisie pre rozvoj mesta na Komisiu pre výstavbu a dopravu, tak aby sa zosúladil názov s tým, čo komisia reálne rieši. Ďalšou zmenou, ktorú chcú zrealizovať, je vznik Komisie pre stratégiu, riadenie a rozvoj mesta. Tá by mala dbať na to, aby sa ciele stanovené v strategických dokumentoch podarilo implementovať aj do reality, a aby sa preniesli reálne do rozpočtu mesta, s následnou kontrolou plnenia odporúčaní a uznesení MsZ. Aktuálny štatút komisií nájdete tu.

Ak budú návrhy Spoločne pre Piešťany akceptované, po novom by mali fungovať  komisie:

1. Legislatívno – právna komisia
2. Finančná a podnikateľská komisia
3. Komisia pre rozvoj mesta premenovať pre výstavbu a dopravu
4. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
5. Komisia pre ochranu životného prostredia
6. Komisia školstva, športu a mládeže
7. Komisia kultúrna a názvoslovná
8. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok
9. Komisia pre stratégiu, riadenie a rozvoj mesta

Komisia na ochranu verejného záujmu

Keď teda máte záujem pomôcť Piešťanom a pracovať v niektorej z komisií, pošlite svoj profesný životopis na adresu hudcovictom@gmail.com do piatku 28. novembra. Pravdepodobne v pondelok sa stretnú zástupcovia poslaneckých klubov, nezaradení poslanci a poslanci politických strán, pričom všetci prednesú svoje predstavy o tom, kto by mal byť členom komisií. Následne by sa mali dohodnúť na na siedmych menách výberom zo všetkých kandidátov pre danú komisiu.

Zdroj: TS/red  Ilustr. foto -mp-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972