Na Kúpeľnom ostrove v pondelok 18. decembra už po desiaty raz zapálili plameň na veľkom deväťramennom svietniku pri príležitosti Sviatku svetiel – Chanuka. Zapálenia sa zúčastnili okrem členov Piešťanskej židovskej komunity na čele s rabínom Zev Stiefelom a hostím tiež nový generálny riaditeľ kúpeľov Christian Schoepf a viceprimátor Martin Valo.

Chanuka je sviatok, ktorý sa slávi zhruba od 2. storočia. Pri Makabejskom povstaní, po druhom zborení Jeruzalemského chrámu a vyhnaní nepriateľov z Jeruzalema obnovili Židia v svätyni posvätný oheň, ktorý v chráme nepretržite horel. V takmer zničenej svätyni sa však našiel olej maximálne na jeden deň. Rituálna príprava takého oleja trvá až osem dní. A tu sa stal zázrak, pretože už spomínaný nájdený olej vydržal svietiť 8 dní.

„Odvtedy sa slávi sviatok Chanuka a to tým spôsobom, že sa zapáli základná lampa a od nej sa odpáli prvá lampa, druhý deň druhá až kým nehorí všetkých osem lámp a spolu so základnou deviatou. Svietnik s nazýva Chanukia,“ vysvetľuje Karol Ambra.

Plamene na svietniku sa rozhárajú v Slovenských liečebných kúpeľoch už desať rokov. Tento rok si udalosť nenechali ujsť kúpeľní hostia, ale ani ľudia z komunít slovenskej židovskej náboženskej obce mimo Piešťan.

Zdroj: ka

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972