Spoločnosť Swietelsky Slovakia si prevzala stavenisko rekonštrukcie spodnej časti Krajinského mosta a cesty popod Červenú vežu po križovatku Topoľčianska Bananská na konci prázdnin. Dopravné značenie bolo osadené 6. septembra, dnes začala firma s frézovaním asfaltu. Vodiči sa musia obrniť značnou dávkou trpezlivosti. Kolóny boli popoludní nielen na Krajinskej ceste, ale zapchatá bola aj A. Dubčeka, kade sa vodiči snažili vyhnúť hlavnému ťahu.

Vodiči po spustení prác na ceste dnes stáli v kolónach od 15 do 40 miniút v oboch smeroch. V obci Banka siahali kolóny po futbalové ihrisko. 

Okresný úrad Piešťany schválil čiastočnú uzávierku cesty vždy v jednom jazdnom pruhu od 2. septembra do 15. novembra.  Práce a obmedzenia budú etapovité, rozdelené na štyri úseky. Doprava bude vedená vo voľnom pruhu, kým v druhom sa bude pracovať. Usmerňovaná a riadená je prenosným dopravným značením, prenosnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy.

Rekonštrukčné práce na samotnom Krajinskom moste by mali dopravu obmedziť minimálne. 

-red- 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972