Ľudia na oboch stranách Váhu musia na jar počítať s dvojmesačným uzavretím Krajinského mosta – jediného cestného premostenia v širokom okolí. Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu môže viesť cez Hlohovec alebo Lúku.

krajinsky most

„Zatiaľ so žiadnou inštitúciou neprebiehajú rokovania ohľadom pontónového mosta, a to z dôvodu, že v súčasnosti nepoznáme inštitúciou, ktorá by takýto most vlastnila,“ informoval Miroslav Benka, riaditeľ Správy a údržby ciest TTSK a dodal: „Keďže nemáme zatiaľ vedomosť o takomto mostnom zariadení, neviem povedať aké dopravné obmedzenia by tam platili.“

Riaditeľ ďalej informoval, že verejné obstarávanie na čiastočnú opravu Krajinského mosta v hodnote 200-tisíc eur bude vyhlásené po udelení súhlasu zo strany Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Malo by to byť tento mesiac.

REKLAMA

S opravami chce Správa a údržba ciest TTSK začať v apríli. Hotové by mali byť do Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Zahŕňajú rozšírenie cesty o 50 cm, odstránenie jednotlivých vrstiev vozovky a ich náhradu. Taktiež je naplánovaná reprofilácia hlavného piliera nosného oblúka. Stavebné práce budú prebiehať počas plnej uzávierky.

V súvislosti s opravou Krajinského mosta sa začali šíriť informácie o plánovanom rozšírení cesty na Havran. To sa však podľa Miroslava Benku v nasledujúcom roku neuskutoční: „Napriek tomu, že cesta II/499 od Krajinského mosta smerom na Topoľčany by si žiadala väčšiu opravu, Trnavský samosprávny kraj v budúcoročnom rozpočte neuvažoval s finančnými prostriedkami na opravu daného úseku. Môžem vám s určitosťou potvrdiť, že sa tento úsek nebude opravovať súčasne s Krajinským mostom.“

Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972