Čestné občianstvo in memoriam udelí mesto pplk. Ábelovi v auguste

Čestné občianstvo in memoriam udelí mesto pplk. Ábelovi v auguste

2. augusta 2016 Off Od PNky.sk

Primátor mesta bude udeľovať Čestné občianstvo in memoriam Podpolukovníkovi Vojtechovi Ábelovi v piatok 26. augusta o 14,00 h v zasadačke radnice. 

Podplukovnik Vojtech Ábel bol tunajším rodákom, pochádzal z rodiny, ktorá mala v Piešťanoch dávny pôvod. Vynikol už v období 1. Československej republiky ako dôstojník – technický špecialista technickej zbrojnej služby Československej armády. Po vzniku Slovenského štátu – neskôr Slovenskej republiky pracoval na Ministerstve národnej obrany. Najdôležitejším a najvýznamnejším obdobím v jeho živote ako dôstojníka, je zapojenie sa do prípravy Slovenského národného povstania (materiálna a technická príprava – organizácia presunu technického materiálu a pohonných hmôt do centra povstania, Banskej Bystrice) a jeho účasť v povstaní.

Boli to kontakty s Dr. Vavrom Šrobárom, jeho pôsobenie v centre povstania, pôsobenie no pozícii prednostu automobilovej služby Vojenskej obrannej oblasti 1.  Po porážke povstania sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, no podarilo sa mu ujsť. Napokon bol na základe udania zatknutý v Piešťanoch príslušníkmi Hlinkovej gardy. Po odovzdaní nemeckej bezpečnostnej polícii a nel’udských výsluchoch bol uväznený v koncentračnom tábore v Mauthausene, kde bol začiatkom apríla 1945 popravený (presný dátum nie je známy, úradne bol stonovený na 1. aprilo 1945).

5027ed6b76V Piešťanoch je po pplk. Voitechovi Ábelovi pomenovoná ulica. V tomto roku si pripomenieme 105. výročie jeho narodenia.

Čestné občianstvo mesta Piešťany mu bolo udelené in memoriam za odvahu, statočnosť a nasadenie života pri Slovenskom národnom povstaní.

Balneologické múzeum si túto osobnosť pripomenulo v roku 2011 (25. augusta – 31. októbra 2011) výstavou „Známy – neznámy pplk. Vojtech Ábel / Tragický osud vojaka“ pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Jeho dcéra pani Naďa Mikolášiková do Balneologického múzea darovala predmety i dôležité dokumenty k jeho životu a pôsobeniu ako dôstojníka československej a slovenskej armády, ktoré zaradili do zbierkového fondu a odborného archívu múzea.

Zdroj: ww.piestany.sk, archív PNky, Balneologické múzeum