Connect with us

Aktuality

Čestné občianstvo in memoriam udelí mesto aj podplukovníkovi Ábelovi

Published

on

Mestská rada bude zajtra, 22. marca rokovať aj udelení Čestného občianstva mesta Piešťany in memoriam pre dvoch tunajších rodákov. Prvým je olympionik Ladislav Bačík, o ktorom sme už písali koncom februára, druhým má byť hrdina II. svetovej vojny, podplukovník Vojtech Ábel.

Piešťanec Vojtech Ábel podporoval partizánov, organizoval presuny pohonných hmôt na stredné Slovensko a na východnom fronte spolupracoval s kapitánom Nálepkom. Narodil sa v Piešťanoch, tu ho aj v roku 1944 zatkli a odviezli do koncentračného tábora Mauthausen, kde zahynul.

V roku 2011 Balneologické múzeum pri príležitosti 100. výročia narodenia pplk. Vojtecha Ábela (25. augusta – 31. októbra 2011) pripravilo výstavu „Známy – neznámy pplk. Vojtech Ábel / Tragický osud vojaka“. V tomto roku si pripomenieme už jeho 105. výročie narodenia. Čestné občianstvo mesta Piešťany môže byť podľa dôvodovej správy k návrhu, pplk. Vojtechovi Ábelovi udelené in memoriam súlade s § 40 štatútu mesta Piešťany za odvahu, statočnosť a nasadenie vlastného života pri Slovenskom národnom povstaní. V Piešťanoch je po pplk. Vojtechovi Ábelovi pomenovaná i ulica, ktorá ústi do Vodárenskej ulice.

mp-08-25-11-36679_0

Podplukovník Vojtech Ábel

(9. 2. 1911, Piešťany – 1. 4. 1945 (?) Mauthausen

Podplukovník Vojtech Ábel je tunajším – piešťanským – rodákom, pochádzal z rodiny, ktorá tu mala dávny pôvod. Mal šiestich súrodencov. Po predčasnom ukončení meštianskej školy v Piešťanoch pracoval ako učeň v obchode. Zaujímala ho však technika, predovšetkým novo sa rozvíjajúci fenomén – automobil a automobilizmus. Študoval na Vyššej strojníckej priemyslovke s maturitou v Košiciach. Po maturite, v roku 1933, narukoval a začal slúžiť v automobilovom prápore v Českých Budějoviciach. Absolvoval školu pre dôstojníkov automobilového vojska v zálohe. Prezenčnú vojenskú službu ukončil v hodnosti čatára v automobilovom prápore v Trenčíne. Rozhodol sa zostať v armáde. Pôsobil ako poddôstojník v 3. automobilovom prápore v Trenčíne. Z Trenčína odišiel v roku 1935 do zbrojného učilišťa v Plzni. Absolvoval vyšší kurz pre dôstojníkov technickej zbrojnej služby, ktorý ukončil v roku 1936. Bol prevelený do Trenčína a povýšený na poručíka. Ako mimoriadne nadaný bol prevelený späť do Plzne na Zbrojno-technický úrad. Pôsobil pri Škodových závodoch v Mladej Boleslavi a v Plzni. Vykonával dohľad nad výrobou a preberaním automobilového vybavenia pre československú armádu. Vynikol teda už v období I. Československej republiky ako dôstojník – technický špecialista technickej zbrojnej služby československej armády.

Pies4.jpgPo vzniku Slovenského štátu – neskoršej vojnovej Slovenskej republiky pracoval na Ministerstve národnej obrany. Od 1. apríla 1939 v oddelení autosprávy na Vojenskej správe pri Ministerstve národnej obrany v Bratislave. Bol svedomitým a čestným dôstojníkom. Dostal mnohé pochvaly a vyznamenania (Za obranu Slovenska v marci 1939, Za hrdinstvo a i.). Ako dôstojník technického zásobovania mal na starosti presuny a nákupy technického materiálu pre armádu. K Čechám mal veľmi hlboké vzťahy – pracovné aj osobné. Za manželku si zobral Češku, p. Jiřinu rodenú Schneiderovú z Mladej Boleslavi. Dňa 9. 2. 1941 sa im narodil syn Juraj, ktorý o 19 dní zomrel. Neskôr sa im narodila (v roku 1942) dcéra Nadežda.

Zapojil sa do ilegálneho protifašistického odboja, spolupracoval aj s českou odbojovou skupinou „Obrana národa“ a s viacerými spravodajskými skupinami na Slovensku. Nesúhlasil s účasťou slovenskej armády vo vojne proti ZSSR.

Najdôležitejším a najvýznamnejším obdobím v jeho živote ako dôstojníka je zapojenie sa do prípravy Slovenského národného povstania (materiálna a technická príprava – organizácia presunu technického materiálu a pohonných hmôt do centra povstania, Banskej Bystrice) a jeho účasť v povstaní. Boli to kontakty s Dr. Vavrom Šrobárom, pplk. Gšt. Jánom Stanekom, pplk. Deziderom Kiššom – Kalinom, plk. Pavlom Kunom a plk. Mirkom Veselom, jeho pôsobenie v centre povstania, pôsobenie na pozícii prednostu automobilovej služby Vojenskej obrannej oblasti 1. Po jej reorganizácii bol členom štábu 3. taktickej skupiny 1. československej armády na Slovensku. Pôsobil ako veliteľ automobilovej služby vo Zvolene až do záveru povstania. Po porážke povstania a páde Banskej Bystrice 27. októbra 1944 sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, podarilo sa mu ujsť. Chorý a s omrzlinami sa dostal späť domov do Piešťan.

Napokon bol na základe udania 5. decembra 1944 zatknutý v Piešťanoch príslušníkmi Hlinkovej gardy. Po odovzdaní nemeckej bezpečnostnej polícii a neľudských výsluchoch v Trenčíne a v Bratislave bol 31. marca 1945 odtransportovaný a uväznený v koncentračnom tábore v Mauthausene, kde bol začiatkom apríla 1945 popravený (presný dátum nie je známy, úradne bol stanovený na 1. apríla 1945). Po vojne bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom, Radom SNP II. triedy a v roku 1947 bol škpt. Vojtech Ábel povýšený do hodnosti podplukovníka in memoriam. V Piešťanoch je po ňom pomenovaná ulica. Balneologické múzeum si túto osobnosť pripomenulo v roku 2011 (25. augusta – 31. októbra 2011) výstavou „Známy – neznámy pplk. Vojtech Ábel / Tragický osud vojaka“ pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Jeho dcéra pani Naďa Mikolášiková do Balneologického múzea darovala predmety i dôležité dokumenty k jeho životu a pôsobeniu ako dôstojníka československej a slovenskej armády, ktoré sme zaradili do zbierkového fondu a odborného archívu nášho múzea.

Myslím si, že za svoje profesijné kvality, odvahu a statočnosť s akými sa napriek tomu, že mal rodinu, zapojil do povstania si menovanie čestným občanom zaslúži. Napokon obetoval vlastný život a patrí k osobnostiam, ktoré sa v zložitom období druhej svetovej vojny v podmienkach Slovenska postavili za myšlienku slobody a obnovenia Československej republiky. Republiky, ktorá zanikla v dôsledku agresie nemeckej tzv. Tretej ríše a s ktorej zánikom sa pplk. Vojtech Ábel nikdy nezmieril. Udelenie čestného občianstva in memoriam bude dodatočným ocenením statočnosti tohto významného piešťanského rodáka.

(Vladimír Krupa, z materiálu pripraveného Andrejom Bolerázskym a z materiálov uložených v Balneologickom múzeu)

-red-, Zdroj: archív PNky,www. piestany.sk, Balneologické múzeum, PIC Piešťany

 

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články