Odberatelia vody od spoločnosti TAVOS, ktorú vlastnia mestá a obce regiónu, zaplatia za vodu dvojzložkovými cenami iba za mesiace január a február. Od 1. marca dochádza na základe rozhodnutia ÚRSO k zmene ceny z dvojzložkovej na jednozložkovú, s tým že zostáva rovnaká ako v roku 2016. Spoločnosť o tom informovala na svojej webovej stránke v piatok 17. februára.

20170218_051252

„Január a február 2017 bude TAVOS ešte fakturovať podľa platných dvojzložkových cien. Posledné riadne vystavené faktúry (netýka sa to opravných) s dvojzložkovou cenou možno očakávať v druhej polovici marca 2017,“ informuje spoločnosť.

TAVOS podobne ako ďalšie vodárenské spoločnosti zaviedol pre rok 2017 novú tarifikáciu svojich služieb. Jednotková cena vodného a stočného síce klesla o niekoľko centov, pribudla však fixná platba za vodomer. K sume, ktorú domácnosti každý mesiac zaplatia tak bolo potrebné pripočítať zložku závislú od veľkosti potrubia. Za vodu si podľa novej tarifikácie mali priplatiť najmä majitelia nehnuteľností s viacerými fakturačnými vodomermi, či vlastníci vodomerov s väčším prietokom.

Ešte vo štvrtok 16. februára TAVOS na svojom webovom sídle zverejnil Otázky a odpovede k dvojzložkovým cenám, kde vysvetľoval postupy pri existencii dvojzložkových cien. Faktúry s týmito cenami už v prvej polovici februára mali dostať prevažne firmy. Teraz ich môžu očakávať aj domácnosti, s tým že dvozložkovými cenami budú platiť len za január a február. Spoločnosť zatiaľ nezverejnila ako bude postupovať, či sa bude vykonávať mimoriadny odpočet, alebo bude robiť prepočty spotreby za tieto mesiace.

Pri dvojzložkových cenách hralo najdôležitejšiu úlohu určenie priemeru vodomerov. Množstvo ľudí nevedelo do akej tarify spadajú. Podľa informácií zverejnených TAVOSom, všetky rodinné domy určené na bývanie mali byť zaradené do najnižšej tarifnej skupiny T1. Keďže sa však spôsob platieb vracia na jednozložkovú cenu, nateraz je ich problém vyriešený.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972