Župan Jozef Viskupič odovzdal Cenu Trnavského samosprávneho kraja tridsiatim osobnostiam, ktoré vynikajúcimi tvorivými činmi a výsledkami prispeli k rozvoju kraja v oblasti školstva, kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a občianskej spoločnosti.

Cena Trnavského samosprávneho kraja je verejným ocenením osobností a kolektívov za mimoriadny prínos pre rozvoj kraja, o ktorom každoročne rozhoduje krajské zastupiteľstvo.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo za dodržiavania preventívnych opatrení v utorok 29. septembra 2020 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Medzi ocenenými boli aj títo Piešťanci:

Mgr. Štefan Hauser – Počas pedagogickej kariéry dosahoval so svojimi žiakmi mimoriadne výsledky v športe. Prispel k dôstojnej reprezentácii Základnej školy Brezová a mesta Piešťany v oblasti športu. K jeho úspechom patrí šesťnásobné ocenenie Škola roka na Slovensku v kategórii do 300 žiakov, ale aj umiestnenia v celoštátnych kolách jeho športových zverencov (gymnastický štvorboj, cezpoľný beh, vybíjaná).

Ing. Ladislav Blaškovič – Riaditeľ školy bez váhania zabezpečil otvorenie prvého repatriačného centra pre občanov v povinnej karanténe počas korona pandémie a zároveň počas prvých dní ako člen Triage tímu prijímal prvých repatriantov.

Erik Noskovič – Slovenský reprezentant v hasičskom športe sa veslovaniu venuje od svojich 12 rokov. Začínal ako kanoista a postupom času, keď začal pracovať ako hasič sa jeho športové pôsobenie preorientovalo na hasičské športy, kde zbiera ocenenie za ocenením. Ocenenie TTSK sa navrhuje za 1. miesto na Majstrovstvách Sveta hasičov v halovom veslovaní, 1. miesto na Majstrovstvách Sveta hasičov tlak na lavičke do 82,5 kg, ktoré sa konali v Čínskom Chengde a za dlhodobú reprezentáciu Slovenska a Trnavského kraja na medzinárodných súťažiach.

Jaroslav Baláž – Reprezentuje Slovensko v súťažiach na vodných vznášadlách pod záštitou Klubu vodného motorizmu a vodných športov v Piešťanoch. Počas svojej športovej kariery sa zúčastnil na mnohých turnajoch po celom svete. V roku 2019 sa stal Majstrom Európy vznášadiel FS a obsadil úžasné 3 miesto v kategórii F50. Ocenenie sa navrhuje za: 3. miesto na Majstrovstvách Európy vznášadiel kategória F50, 1. miesto na Majstrovstvách Európy vznášadiel kategória FS a za účasť a reprezentáciu Trnavského kraja na medzinárodných pretekoch v Anglicku, Taliansku, Nemecku a Švédsku.

Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc – Bol ocenený za celoživotné dielo, osobitne za návrh Pamätníka obetiam holokaustu na cintoríne v Piešťanoch na Bratislavskej ceste, ktorý bol otvorený v decembri 2005. K jeho významným publikovaným prácam patrí aj kniha Architekt Pavel Weisz, piešťanský rodák (2008). Ľ. Mrňa spolupracoval aj na obsahu knihy Slávne vily Slovenska, ktorú vydala česká agentúra Foibos v r. 2010. 5. septembra 2019 na spomienkovom stretnutí pri príležitosti Dňa holokaustu predstavil svoju knihu Pamätník holokaustu v Piešťanoch, ktorú vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera. Publikácia zachytáva nielen vznik Pamätníku, ale i dejiny židovskej komunity, prenasledovanie Židov a holokaust tunajšej židovskej komunity v rokoch 1939 – 1945 a jej zánik.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972