Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa oficiálne oceňovanie osobností v uplynulom roku neuskutočnilo. Cena primátora mesta Piešťany je určená tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v sociálnej (zdravotníckej, humanitárnej) a kultúrnej oblasti. Sú udeľované na základe odporúčania príslušnej komisie mestského zastupiteľstva.

Cena primátora mesta Piešťany za rok 2019 za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej získal Jaroslav Heler.

Jaroslav Heler spolu so Združením priaznivcov športového rybolovu v roku 2019 vybudoval na brehu Sĺňavy plošinu pre telesne postihnutých rybárov. Touto myšlienkou chceli umožniť prístup k vode aj imobilným rybárom. Plošina pre telesne postihnutých rybárov je súčasťou klubovne Združenia priaznivcov športového rybolovu na vodnom diele Sĺňava a použiť ju môže každý imobilný rybár.

Cenu primátora mesta Piešťany za rok 2019, Kultúrny počin roka 2019, získalo Pro Winter o. z. za Odhalenie sochy Ľudovíta Wintera.

ProWinter, o. z. vzniklo v roku 2011 s cieľom šíriť myšlienku o živote a diele rodiny Winterovcov a ich prínose pre mesto Piešťany. Projekt Socha Ľudovíta Wintera v Piešťanoch bol oficiálne spustený verejnou zbierkou v roku 2014. Vďaka podpore jednotlivcov a podnikateľských subjektov z Piešťan sa im do konca roku 2018 podarilo vyzbierať všetky finančné prostriedky potrebné na dokončenie sochy Ľudovíta Wintera. Socha bola na Kolonádovom moste slávnostne odhalená 11. mája 2019.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972