Mesto Piešťany plánuje už v piatok 24. novembra rozbehnúť opravu Poštovej ulice, ktorá by mala z rozpočtu odčerpať 47-tisíc eur. Dodávateľom rekonštrukcie je akciová spoločnosť Cesty Nitra a dokončená by mala byť do 20 dní od začatia stavebných prác. Plochu 1306 metrov štvorcových čaká odfrézovanie povrchovej vrstvy, vyspravenie poškodených častí, výšková úprava vpustí a položenie nového asfaltovo-betónového povrchu. V centre mesta pracujú aj zamestnanci piešťanskej spoločnosti EVia, s.r.o., ktorí opravujú žľaby a prahy na Nitrianskej ulici. Vodiči sa tak musia kvôli rekonštrukciám pripraviť na obmedzenia pri jazde centrom mesta, odmenou im však budú pohodlnejšie a bezpečnejšie cesty.

Stav cesty je podľa pasportizácie miestnych komunikácií ohodnotený ako havarijný a užívatelia tohto úseku sa už dlhé roky stretávajú s výtlkmi, trhlinami a nerovnosťami. V tomto období sa opravy dočká aj vozovka Priemyselnej ulice. CESTY NITRA, a.s. odfrézujú, vyspravia a položia nový asfalt v sume 29 330,74 eur vrátane DPH. Rekonštrukcia by mala trvať približne do polovice decembra.

Obmedzenia kvôli rekonštrukcii prahov a žľabov čakajú aj mestskú hromadnú dopravu

V prvej etape prác sa budú opravovať žľaby situované pri spomaľovacích prahoch Nitrianska – jazdný pruh pred objektom Aupark od okružnej križovatky Teplická – Námestie slobody po okružnú križovatku Nitrianska – Nálepkova.

Zastávka Nitrianska ulica – Aupark bude dočasne presunutá. Od 23.11.2017 do 6.12.2017 je z dôvodu rekonštrukcie jedného jazdného pruhu ulice Nitrianska v smere od Rázusovej ulice ku Krajinskej ulici presunutá MHD zastávka Nitrianska ul., Aupark:
– pre linky MHD: 4, 8, 18, 14 na Rázusovu ulicu – bar LEONA
– pre linky MHD: 1, 2, 11, 12 na Teplickú ulicu – bočný vchod do OD AUPARK.
Spoje MHD sú vedené obchádzkovou trasou cez Sládkovičovu a Hollého ulicu.

V uplynulých týždňoch prebehla aj obnova krytu vozovky na Nálepkovej ulici v smere od hlavnej cesty na bývalé staré trhovisko, radnica do tejto opravy investovala 27 132,30 eur. V mieste pripojenia na jestvujúcu vozovku bol povrch zarezaný, po odfrézovaní asfaltového krytu v hrúbke 80 milimetrov a oprave podkladu bol položený nový asfaltový povrch. Práce na tomto rokmi zdevastovanom úseku realizovala rovnako akciová spoločnosť Cesty Nitra.

-lt/Zdroj: www.piestany.sk, imhd.sk/Foto: Mesto Piešťany, lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972