Connect with us

Aktuality

Centroom: Sanácia pokračovala napriek odvolaniam vlastníkov, už sa chystá kolaudácia

Published

on

Podľa informácií na stránke mesta Piešťany, budovu vedľa Auparku, ktorej hrozilo zrútenie, by mali skolaudovať už v prvej polovici júla. Vlastníci budovy najskôr s postupom mesta nesúhlasili. Na vypratanie a sanáciu stavebný úrad totiž vydal až tri rozhodnutia a voči dvom z nich sa vlastníci odvolali. Poukázali nielen na procesné chyby, ale argumentovali i tým, že stav budovy nie je taký vážny, ako ho mesto prezentovalo. Okresný úrad nakoniec jedno z rozhodnutí zrušil. Posledné – o nariadení sanačných prác, však zostalo v platnosti a práce by mali by byť v najbližšej dobe aj ukončené.

IMG_3672Problémy so statikou budovy Centroom v minulom roku sprevádzala veľká medializácia a tlak na urýchlené riešenie. Mesto Piešťany tak začiatkom októbra 2015 vydalo rozhodnutie o vyprataní objektu. Voči nemu sa odvolali vlastníci – IURIS INVEST a manželia Chudí z Piešťan. Okresný úrad toto odvolanie zamietol, hoci proces sa vyznačoval chybami – napríklad dokument mesto nedoručilo účastníkom „do vlastných rúk“ a rozhodnutie mal podpísať iba primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka a nie aj v tom čase poverený vedúci oddelenia služieb a rozvoja mesta Ivan Pauer. Odvolací orgán ale uviedol, že ak ide o ohrozenie života, môže štátny stavebný dozor nariadiť aj ústne vypratanie stavby.

Vlastníci k odvolaniu doložili aj vyjadrenie statika Jána Tomčániho, chýbal v ňom však odtlačok guľatej pečiatky, z ktorej by vyplývalo, že na vypracovanie uvedených posudkov je odborne spôsobilá osoba – statik. Konečný verdikt Okresného úradu teda znel, že napriek porušeniu procesnoprávnych ustanovení zákona o správnom konaní a hmotnoprávne ustanovenia stavebného zákona a s nimi súvisiace predpisy, „OU Trnava – OVBP2 napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu č. 04835/48/2015, zo dňa 08. 10. 2015, ponecháva v platnosti, nakoľko stavba je vyprataná a jeho zrušenie by bolo, za daného existujúceho stavu stavby, bezpredmetné.“

IMG_3673Stavebný úrad v októbri 2015 vydal aj ďalšie rozhodnutie, ktorým nariadil vlastníkom vykonanie zabezpečovacích prác. IURIS INVEST sa opäť odvolal a odvolací orgán im tentoraz vyhovel a rozhodnutie zrušil. Obsahovalo nielen procesné chyby, ale podľa zdôvodnenia bolo aj „duplicitné a nevykonateľné“, pretože o pár týždňov neskôr – v novembri 2015 vydal piešťanský stavebný úrad ďalšie skoro totožné rozhodnutie, akurát na iný subjekt.  Kým skoršie vydané a už zrušené, ukladalo povinnosť vlastníkom (v súlade so stavebným zákonom), tretie rozhodnutie, vydané v novembri, ich nariadilo už priamo vybranej firme. Všetky tri dokumenty boli pritom vydané pod rovnakým spisovým číslom. Zaujímalo nás, či je to bežný postup: „Zodpovedný pracovník vydal rozhodnutia s rovnakým spisovým číslom, ktoré boli rozlíšené dátumami vydania,“ znela odpoveď mesta Piešťany. Ivan Pauer, ktorý vtedy viedol oddelenie stavebných služieb, už dnes na radnici nepracuje.

Centroom jún (1)Proti poslednému rozhodnutiu pod číslom 04835/48/2015, ktorým nariadil stavebný úrad vykonať neodkladné zabezpečovacie sanačné práce vybranej spoločnosti KLIMATI TEAM, s. r. o., sa už vlastníci neodvolali. „Vo vzťahu k prebiehajúcim, respektíve ukončovaným sanačným prácam na budove CENTROOM – spoločnosť IURIS INVEST ako jeden z vlastníkov priestorov, nebude trvať na zastavení prác – toto ani nebolo účelom nami podaného odvolania. Našim záujmom, je čo najskoršie dokončenie prác tak, aby sa obyvatelia mohli v čo najkratšom čase nasťahovať,“ uviedla Zuzana Kolembusová zo spoločnosti IURIS GROUP.

Keďže spoločnosť na sanačné práce vybralo mesto, hoci zodpovednosť mala byť na pleciach vlastníkov budovy, opýtali sme sa, či IURIS GROUP rokoval s mestom po vyhovení ich odvolaniu. „Naše kroky vo vzťahu ku stavebnému úradu v tejto fáze nebudeme komentovať. Vedenie mesta Piešťany sme v súvislosti s rozhodnutím OÚ Trnava – odbor výstavby a bytovej politiky zatiaľ nekontaktovali,“ uviedla .

Mesto Piešťany na našu otázku, ako je to v takomto prípade s financovaním nariadených sanačných prác, prostredníctvom hovorkyne Evy Bereczovej odpovedalo takto: „V rozhodnutí  (z 11.11.2015 pozn. red.) je uvedené: „Predmetná spoločnosť si bude finančné nároky za vykonané práce uplatňovať priamo u vlastníkov stavby.“

Centroom jún (2)Práce na budove Centroom v centre mesta medzitým pokračovali a v súčasnosti sa chystá kolaudácia.  „Firma už realizuje dokončovacie práce a na konci minulého týždňa bola podaná na miestny stavebný úrad žiadosť o kolaudáciu. Termín bol určený na prvú polovicu júla,“ uviedla Eva Bereczová.

-ad-, Zdroj: www.piestany,sk, www.minv.sk, foto: L. Turňa, A. Drahovská

 

 

 

 

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články