Kolaudácia budovy Centroom sa konala v stredu 19. júla za účasti všetkých dotknutých strán. Informuje o tom Mesto Piešťany na svojej web stránke. Podľa správy sa už čaká len na kladné stanovisko hasičov, ktorí požadujú zmenu v projekte požiarnej ochrany.

Vlastníci sa na začiatku voči rozhodnutiam o vyprataní a vykonaní sanačných prác, ktorých vydalo mesto niekoľko, odvolali. Odvolací orgán však nakoniec jedno z rozhodnutí ponechal v platnosti.

„V priebehu nasledujúcich dní očakáva náš Stavebný úrad dodanie nového projektu požiarnej ochrany a nasledovného kladného vyjadrenia od hasičov. Potom už nebude nič brániť vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Opätovné nasťahovanie majiteľov bytov a prevádzok je už len otázkou dní,“ uvádza hovorkyňa mesta Piešťany Eva Bereczová. „Projekt sanácie, na základe ktorého práce prebiehali, vypracoval odborne spôsobilý projektant z oblasti statiky stavieb. Práve s ním by v budúcnosti mali byť konzultované akékoľvek plánované zásahy do nosného systému budovy, ktoré bude odobrovať aj náš stavebný úrad,“ dopĺňa v správe.

Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972